Ur ett kåseri av Effe

… bastun med tvättinrättning och vattenreningsverk måste i rimlighetens namn ligga vid älven och då är väl platsen vid kraftverket den lämpligaste, vackrare älvstränder har vi nog på annat håll. Särskilt är stranden nedanom Nystaden en plats dit skönhetsdyrkare borde styra sina steg. Under promenaden där passar det bra att ondgöra sig över hemlighusens baksidor, som något förstöra naturintrycken, och i stället hoppas på att bastubygget skall bli ett trevligare inslag i stadsbilden kring älven …Österbottniska Posten den 28 maj 1949.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Åsikterna om att stadsbastuns placering förstörde värdet av utsikten från Nybrobacken längs älven, hade förts, i stundvis bittert anklagande ton mellan å ena sidan teknokratins förespråkare, stadsdir. Mouritzen och Johannes Åbonde, och å andra sidan kulturvärdeförespråkarna  med Maria Castrén i spetsen. Maria föreslog ”Forsvik”, det nedbrunna badhuset ställe som plats för stadsbastun.

Johannes Åbonde= Effe fick upprepat försöka övertyga ÖP:s läsare om det förnuftiga i att placera stadsbastun mitt i synfånget nedanför ”De gamlas hem”, nuvarande Florahemmet. Betraktaren får själv idag avgöra vem av kontrahenterna de vill understödja att hade bättre förslag om bastuns placering.

Att de anskrämliga hemlighusens baksidor fortfarande visar fram sin ”anskrämlighet”, kan vi idag ta som kuriös idyll, ja rent av som en byggnadshistorisk sevärdhet.F.d. Fru Petterssons stuga i bakgrunden. Förstoring.Bra anpassning till naturen!Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-04-25, rev. 2012-04-25 .)