Hotfull bilolycka

    En tungt lastad långtradare höll i tisdags mitt i natten på att köra ned i älven vid Brostugan. Som genom ett under rände dock bilen några centimeter på säkra sidan om skyddsräcket och gled fram längs den plana delen av stranden ovanom branten. En allvarlig olycka undveks därigenom.
    Två av Pohjolan Liikennes stora långlinjelastbilar kom vid 1-tiden på natten genom staden fr. Vasa på väg upp till Uleåborg då olyckan skedde. Den första passerade bron i vanlig ordning, men när den följande bilens chaufför skulle vända in på bron söderifrån, vägrade den med nio ton gods lastade bilen att svänga trots rattvridningen. Bilen rullade rakt fram över vägkorsningen, passerade skyddsräckets slutpelare med någon centimeters marginal för framändan av vagnen och körde med bakhjulen mot pelaren. Släpvagnen revs av, likaså axeln och underredet och bilen stannade in på parkeringsområdet nedanom berget. Chauffören klarade sig utan större men.
    Orsaken till olyckan befanns vara att leden mellan bilens främre del och släpvagnen skurit fast, varför bilen med sina tre hjulaxlar ej svängde trots framhjulens sneda ställning. Skulle bilen ha gått endast något mera åt höger, hade den stött mot skyddsräcket och av lastens tyngd med säkerhet vräkts ned på älvens is. Under sådana förhållanden skulle knappast de i bilen sittande kunnat undgå att krossas.
    Kuriöst är att den andra bilen någon timme senare körde i diket i Oja [dike på finska]. Den bilen skadades dock ej nämnvärt, ej heller föraren.


Österbottniska Posten nr 13/1955.
Lars Pensar tillhandahöll.Ett annat tillbud som slutade lyckligt

Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.
Vid västra landfästet.


Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.


Räcket lyftes med en Pikku-Jussi.


Foto: Holger Haglund.
Elisabet Sund tillhandahöll bilder.
(Inf. 2008-03-05.)


Läs mer:
Den här gången finns adventskalenderns vinjett (i lucka 21) i ett annat dokument: Den tunga trafiken över stora bron.
Fotografi från platsen.
Glöm inte påskbrasan i samma nummer.
Fler olyckor på samma ställe.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-20/HK, rev. 2008-03-05.)