Att jag inte är särdeles idrottsintresserad kan förmodligen ses på det som publiceras. Men när det dök upp en notis om att kulturpersonen Josef Herler skulle vara fotbollsdomare, kom publiceringsbeslut omgående:IDROTTSEVENEMANG
I NYKARLEBY.

Propagandalöpning och
fotbollsmatch.


Instundande onsdag kl. halv 8 e. m. blåser fotbollsdomaren Josef Herler till spel på seminariets plan mellan ett fotbollslag, sammansatt av gamla hajar i staden, främst tjänstemän, samt lärarkårens representationselva.

Se där den sensationella nyhet, som lik en löpeld sprider sig i Nykarleby med omnejd. Man har redan länge märkt, att någonting ovanligt varit i görningen, men få ha väl kunnat ana, att förberedelserna gällt »århundradets fotbollsmatch». Det säger sig självt, att matchen gäller stadens fotbollshegemoni, och både lärarkåren och stadens lag äro fast beslutna att göra sitt bästa, att antingen segra eller falla med ära.

Träningen har även inom vartdera laget bedrivits intensivare än någonsin förut, och formen är på ett undantag när rätt svällande. Det är inga ängsliga gossar, som denna gång ställa upp till spel, och domaren får säkert ett styvt arbete och måste mobilisera allt sitt fotbollskunnande för att hålla de ystra spelarna i styr.

Lagen ha i det längsta försökt hemlighålla sina kombinationer, men vår påpasslige idrottsreporter har dock lyckats uppsnappa ett och annat om lagsammansättningarna, som torde bliva ungefär följande:

Staden:
———
K. Nyberg.
Wilkman. Högbom.
Huhta.     Holmström. Andersson.
Henriksson. R. Olson. Huldén. Nordlund. Westström.
—   Domare:  H e r l e r.   —
Sahlberg.   Forsander. Rostén. Wikström. Viklund.
Björkvall.   Stark Bergman.
Holmqvist. Huldén.
Åström.
———
Lärarkåren.
[Eftersom endast efternamn anges,
kan någon länk leda till fel person.]


Reserver i stadens lag äro Kisor, B. Olson och Nickels, i lärarkårens Holmberg. Som linje- och måldomare fungera bl. a. lektor Oljemark och bankdirektör Hedström.

Det är omöjligt att förutspå utgången av denna jättekraftmätning, därtill äro lagen alltför jämspelta och rutinerade. Staden förfogar över en ypperlig kedledare, medan lärarkåren har sin bästa spelare i sin bollsäkre centerhalv.

Före matchen försiggår en stafettlöpning »Nykarleby runt». Här tävla bl. a. seminariets klasser med varandra, och löpningen är för övrigt öppen för alla sammanslutningar och institutioner i staden. Så t. ex. ställa enl. hörsägen Nykarleby idrotts klubb, samskolan, manskören och scoutkåren opp lag, och även stadens damer ha tänkt sig möjligheten att ta upp tävlan med ett flicklag från samskolan. Starten sker vid Brostugan, och första växlingen är vid apoteket, den andra i hörnet vid samskolans elevhem, tredje vid Wiks hörn och fjärde vid Granbergs bageri. Löpningen försiggår sålunda genom Topelii park, längs Esplanaden, Bankgatan via Rummelbacken och tillbaka till Brostugan. Startskottet för detta propagandalopp skjutes precis kl. 7 e. m., och som starter, fungerar sannolikt stadens borgmästare.

Slutligen är det blott att hoppas, att vädrets gudinnor skola solskensle onsdagen den 23 maj.

[Vad tusan är ”solschensle”? Det måste vara ett tryckfel! Tills jag insåg att det var solskens-le.]


Österbottniska Posten, 18 maj 1934, nr 20, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
I Fotboll i Nykarleby IK 70 år av Erik Stenwall meddelas att matchen slöt 6–1 till stadens favör.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-03-14, rev. 2022-03-14 .)