[För ett halvt sekel sedan]


IDYLLEN NYKARLEBY


Nykarleby stad har de naturliga förutsättningarna att bli en av landets vackraste och mest tilldragande städer.
     Det beror endast på oss själva vad vi gör den till.
Här finns älven med de höga stränderna, det makligt flytande vattnet och det dova bruset från forsen.
     Vi har en rätlinjig och förnuftig stadsplan och en låghusbebyggelse med inströdda lummiga lövträd och blommande buskar. Faktorer som ger staden dess charm, dess rofyllda lugn och ljusa öppenhet, eller just det som städer i vanliga fall saknar.
     Det är inte sagt att vi nykarlebybor märker allt detta. Men främlingen gör det och han tjusas därav. Men främlingens öga upptäcker även annat. Det ser det vi själva ser utan att se, felen och bristerna, alla dessa detaljer, som gör allt för att förstöra det goda intrycket av vår stad, de trasiga planken, de dåligt underhållna kör- och gångbanorna, de sönderslagna fönstren och den dåliga trafikkulturen. Här kan var och en med god vilja och utan större kostnader men med något besvär göra mycket.

— Det åligger gårdsägarna att före kl. 8 varje morgon sopa sin gatuandel, såväl gång- som körbana, att avlägsna gräs därifrån och i övrigt se till att gata och gård gör ett rent intryck. Sneda kantstenar samt ojämnheter i gång- och körbana böra avlägsnas. Trasiga plank och fönster bör lagas.

— Hundar, som springer omkring, faller även främlingen i ögonen. Mellan den 1 april och 30 september får hundar inte tillåtas ströva fritt omkring i staden.

— Cyklisterna blir ofta med rätta kritiserade. Cyklisterna utgör icke något särskilt privilegierat skrå, som får strunta i trafikbestämmelserna därför att de inte behöver avlägga förarprov eller skaffa sig körkort.

— På cykel för en person får inte två personer färdas. Det enda undantaget från denna regel bestämmer att 16 år fylld person får medföra ett barn under tio år. Cykel skall vara försedd med ringklocka och kattöga. Vid åkning i mörker bör cykellykta användas även i stad med tänd gatubelysning.
     När cyklist tänker ändra körriktning, bör han ange detta med ett tecken med armen. Han bör strikt iaktta bestämmelserna om högertrafik, inte köra på trottoar eller gångbanorna i våra parker och esplanader eller mot trafikmärken som anger förbjuden körriktning eller på annat sätt bryta mot trafikbestämmelserna.

— Trafikbestämmelserna gäller även fotgängarna. Det hör varken till god ton eller trafikkultur att stå och samtala på körbana eller i gatukorsning.

 

Cykelreparationer
utföres

    Nya cyklar till salu, även på avbe-talning. Verkstaden inne på gården vid Esplanadg. 13.

Gunnar Markkula.

     Vi säljer
  
   HOPEASAUMA-CYKELN
Den i vårt land för närvarande populäratse cykeln.

HOPEASAUMA-cykeln
— med Torpedo-lager och
— med ram av Västtyska stålrör och
— på vilken beviljas 1 års garanti för material- och fabrikationsfel är, vad utförande och håll-barhet beträffar, enastående.
Vi demonstrerar det gärna.
OBS.! Cykeln säljes även på avbetalning.

R. Westerlunds el.affär.
Nykarleby Tel. 60.  


Österbottniska Posten 1957.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-05-02, rev. 2007-05-02.)