Veckans intervju i Österbottniska Posten 1959

De intervjuer som förmodligen inte kommer att publiceras är kursiverade.

 1. ÖP 75 år – en kort återblick
 2. Erik Bergman o Selim Segerstam jobbar för en ny märklig sångbok.
 3. Hjälp Nymans som står på bar backe säger folkhälsans ordf. Ture G.
 4. Telefonfrågan i Munsala en trasslig härva
 5. Den aktuella SFP politiken
 6. Jorddispositionslagen o penninginstituten
 7. SFP har fyra lokalavdelningar i Nkbynejden, ca 150 medlemar
 8. Energiska norrbaggar garvar skinn i gammalt bryggeri i Nkby
 9. Riksskidningen – en miljon är målet
 10. Stäng aldrig in barnen, gott råd till föräldrarna
 11. Landsteatern snart 15 år
 12. På Petersplatsen i Rom när Pius XII välsignade en halv miljon (Ellen Fogel)
 13. 55 år sen Josef H. debuterade, nu huvudrollen i Swedenhjelms
 14. Ett barn av 30 är själsligt underutvecklat
 15. 115 far troligen till Squaw Valley
 16. Tidens klassiker får billigt genom 10-åriga Folkets bokklubb
 17. Första maj – vad betyder den första vårdagen för er
 18. Båtbyggare har högsäsong i maj – små roddbåtar är efterfrågade
 19. Slutspurt för 35 årigt nyskifte i västa Munsala
 20. 120 vandrarhem i Finland
 21. Vilka är Edra intryck av första riksdagsåret (E. Jungarå.)
 22. 85-årig Socklotbo berättar
 23. Telefonaktuellt från Munsala
 24. Telefonisternas central tystnar om måndag
 25. Socklotbo radiopratar med Japan, Antarktis och Söderhavet
 26. Emigrant återser hemstaden efter 50 år i västern
 27. 500 kobesättningar i Nkbynejden anslutna till semindistriktet
 28. Ökat kommunalt samarbete i vår bygd eller storsocken igen i Nkby?
 29. Faktor Hannes Nylund avgår i morgon
 30. Varför inte kurser i brandmanskap i byarna?
 31. Handelsläroverken skolar yrkesfolk
 32. Ölkällare blev tellfabrik
 33. Juthbackatiden är en rikt illustrerad minnesbok säger frk Lisa Gröndahl
 34. Nykarlebyfamilj flyttar till Australien
 35. Historiens mest omtvistade sjöolycka Sthlm–Andrea Doria
 36. Folkhögskolan möter svårigheterna med optimism inför framtiden
 37. Ungdomsförening i startgroparna inför hösten
 38. Munsala medborgarinstitut startar hösten med 20-tal kurser
 39. Plast gör fönsterkittning överflödigt säger Ö. Övergaard
 40. Den boken glömmer jag aldrig (Intervju med flera stadsbor).
 41. Höstsiken låter vänta på sig
 42. Hirvlax ahl 50 år
 43. Sulfa föreslår ofta i st. f. penicillin
 44. Telefonaktuellt fr Munsala
 45. Jag minns barndomens St Petersburg (Aug. Bergstén)
 46. Fri sjukvård i Sovjet (Erik Fors)
 47. Barnhemmet nybygger nästa år på Källbacken
 48. Bröder Långnabbas fabrik i gång i Nkby
 49. Statsmakten tummar på kommunala självstyrelsen
 50. Ägovägar dras först sen den planerade omfartsvägens sträckning är definitiv
 51. God jul bland åldringar på 50-åriga Frihemmet


Österbottniska Posten
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-03-01 rev. 2014-03-03 .)