Islossningen i älven har delvis ägt rum. I måndags, den 23 dennes, sönderbröts isen i forsen ovanom älvbron, och i tisdags vid tre-tiden kommo stora isstycken  vandrande nedför ån. Wattnet steg med fart, men sedan det brutit sig väg wid Nybroforsen sjönk det snart åter. Igår på eftermiddagen stod det omkring en halvmeter öwer det normala wintertid. I fjol försiggick isgången den 24 och 25 april, huvudsakligen den senare dagen.

*

Första maj konserten i seminariets festsal, varom annons ingår i detta nummer, inneslutes i den musikälskande publikens åtanke. Programmet upptager såsom huvudnummer Haydens d-dur symfoni, troligen den första symfoni som uppförts i Nykarleby. Förövrigt uppföras följande nummer: Ouwertyre till operan ”Kalifen av Bagdad” av Boieldieu,  Waggsång av Hartman, Erotik av Grieg, Moment musical av Schubert, Polka av Strauss samt Björneborgarnas marsch. Programmet upptager förövrigt violinsolo samt inrymmer även några sånger för manskör, av vilka vi särskilt nämna Griegs ståtliga Landkänning med solo och pianoackompanjemang.
     Enär inkomsten av konserten är avsedd för ett musikaliskt ändamål å orten, hoppas vi att publiken manngrannt besluter sig för att fira första maj å seminariet.


Österbottniska Posten den 27 april 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Så länge Österbottniska Posten utkom i sin ursprungliga skepnad, noterades alltid islossningen i älven, här dock benämnd ”isgången”.
    Även kan vara skäl att precisera i detta sammanhang, är att forsen, som fanns mellan stora bron och gråstenskvarnen, heter Stadsforsen. Nybroforsen, som av de okunniga idag kallas Stadsforsen, fanns där kraftverksdammen byggdes 1926.
     I år 2017 gick isen på förutnämnda platser den 10 april.

I programurvalet kan man peka på fosterländskheten i både Landkännig, där Olav Tyggvason ”spanar mot  det land han skall ta i besittning”, som i Bjöneborgarnas marsch, där ”ännu man kan färga ett fält med en oväns blod!”Läs mer:
Isen går av Murre 1922.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-04-26, rev. 2017-04-26 .)