Järnvägsbygget

    Statsrådet har som känt numera godkänt det kontrakt, som avslutats mellan järnvägsstyrelsen och Nykarleby stad om järnvägsbygget.
    I järnvägsstyrelsen har direktör Kuusisto meddelat, att allt kommer att göras, för att snarast få banan i trafikabelt skick. Sålunda skall banarbetet i görligaste mån mekaniseras, bl. a. hoppas man få en grävmaskin eller transportabel kran hit. Sprängnings- och schaktningsarbeten pågå nu ca 2 km från staden, men detta arbete är mindre än det föregående och avancerar snabbt med hjälp av pneumatisk borrning.
    Till Kovjoki har en del skenmaterial anlänt, några delar för växlarna saknas ännu, men väntas snart. Skenläggningen vid Kovjoki torde därefter vidtaga och i omedelbar följd transporten av fyllnadsgrus. Likaså väntas en extra arbetsledare, då arbetet nu pågår på olika ställen längs vallen.
    Talkoarbetarna vore nu mera välkomna än någonsin, särskilt med tanke på att arbetsplatsen ligger närmare och bekvämare till i stadens närhet. Någon eller helst några från varje by betyder redan mycket. Stadens arbetsledare V. Hellund ger gärna råd åt talkoarbetare per tel. 40. Järnvägsutskottet tror för sin del att var och en som tecknat dagsverken, skall ställa sig solidarisk och dra sitt strå till den gemensamma stacken.
    Vid samtal med de personer, som närmast följa med arbetet, får man nu det intrycket, att allt går bra framåt och att hoppet om att bygget skall vara färdigt före vintern blivit allt fastare.


Österbottniska Posten, 5 september 1947, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-11/HK.)