Banarbetet

Pågår som vanligt, d. v. s. med samma brist på arbetskraft.

Trots det bör Matapallskärningen bli färdig före den 15. — I tisdags började man med det sista stora arbetet, skärningen vid kurvan ut från den gamla banvallen och in mot det nya stationsområdet. Arbetet här kommer dock i full gång först sedan matapallskärningen är färdig, såvida ej mer arbetsfolk kan fås.

Man och man emellan har det talats om svårigheter i anskaffandet av skenor för stickspåret. Enligt Järnvägsstyrelsens meddelanden äro dock dessa farhågor obefogade. Skenor skolla finnas när de behövas, blev det trygga svaret i Helsingfors, när järnvägskommittén  nyligen förfrågade sig i saken.


Österbottniska Posten, 10 oktober 1947, nr 41, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-04-07, rev. 2022-04-07 .)