Verkstadshallarna o. lagerutrymmen tömmes vid forna Joupers fabrik.

Der var tyst och stilla vid Fiskars ( Joupers ) fabrik i Nykarleby när vi besökte platsen på onsdagen. Endast tre mindre maskiner viskade om att allt inte ännu var riktigt dött. Några småsaker skulle ännu fullgöras. Alla större maskiner har transporterats ned till koncernens huvudfabriker i söder.

På samma sätt går det nu med de metallråvaror som funnits i magasin och lagerutrymmen. Varje dag kommer en långtradare och inlastar 17—18 ton varor av olika slag, och så går färden vidare mot söder.  
     Det är inte så roligt att bli arbetslös, tyckte arbetsledare H. Åhman. Han har tillsvidare inte lyckats få någon ny anställning. Just nu är de kvarvarande arbetarnas antal endast 11; men deras saga är snart slut, om ingenting oväntat inträffar. På kontorssidan finns endast tre man, utom direktör Höglund arbetar där ännu Pelle Österlund och Jarl Nylund.
     Ingenjör Nils Höglund är förhoppningsfull in i det sista. Han förtror att det ännu finns vissa möjligheter att rädda ”det döende”. Det finns ett visst intresse för platsen och verkstäderna, säger han. Flera firmor har gjort förfrågningar, så kanske …
     Säkert skulle det bli frid och fröjd i många hem och i mångas hjärtan i Nykarleby stad och landskommun den dag budskapet ”Fabriken lever, vi skall också leva” kunde spridas över nejden.Österbottniska Posten1967.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

I Saabs sista självande sekunder (fick artikeln den 13 januari) kan man erinra sig att vi hade samma situation i miniatyr i Nykarleby 1967!  
     Sen kom det också en tillvaro på platsen när aluminiumfönstertillverkaren Raj-Al som en tid höll till i den gamla fastigheten, liksom senare Nykarleby Spåntak som började sin verksamhet här. Då är den hobbybetonade verksamhet som glasfiberbåtbyggare en tid höll på med där inte räknad som industri.Läs mer:
Jouperfabriken av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-02-04, rev. 2017-06-20 .)