Ditt och datt.

[Järnvägsbygget]

 

— — —

*

Järnvägsbygget är visserligen även det ett ingrepp i naturen, men av någon annan art. Det tycks gå framåt rätt bra nu. Stationsområdet börjar ta form med växlar och bispår. Och i slutet av veckan uppenbarade sig den första byggnaden där. 12 man och en vinsch flyttade i Kovjoki upp ett magasin på en stor järnvägsvagn och så körde man till Nykarleby. Helt och fint flyttade man så de över 10X6 m stora magasinet till den blivande perrongen. Där står det nu i ensamt majestät och väntar på att rullas över på en ny grundsockel, som man håller på att få färdig.
     Några meter längre mot Frill grävs grunden för själva stationsbyggnaden. Och ungefär 1 km mot Kovjoki håller grusläggarlaget på och fyller ut vallen.
     Men det skall vara mycket till en kvarn, sägs det, och kanske ännu mera till en järnväg. Mycket utfyllnadsarbete t. ex. återstår vid stationen. Arbetsledaren meddelar, att där skulle finnas arbete tillräckligt för de talkodagsverkare, som inte gjort undan sitt i fjol. Där skulle särskilt behövas hästforor med hjälpkarlar.
     Då staten således gör sitt för att få färdig, skall det väl även vara talkofolkets hederssak att fullgöra, vad de förbundit sig till och visa att de äro värda att få bättre kommunikationer.
     Stadens arbetsledare Hellund mottar som vanligt anmälningar om frivillig arbetsinsats.


Effe (Johannes Åbonde) Österbottniska Posten 4 juni nr 23/1948 s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-21, rev. 2023-04-14.)