Vägarbeten vid Sundby

Statsrådet har beviljat ett arbetslöshetsanslag på 7 miljoner mark för fortsättande av vägarbeten mellan Nykarleby och Jakobstad. Arbetena, som torde fås igång redan denna vecka, har planerats för 66 man och 10 hästkarlar. Då huvudsakligen jakobstadsbor placeras i arbetet kommer ingen barackinkvartering att anordnas utan arbetarna bor i Jakobstad och transporteras till och fr. arbetsplatsen.
     Vägarbetena inleddes redan före vinterkriget på sträckan Jakobstad—Sundby och fortsatte de senaste vintrarna så att vägen till sin nya del nu trafikeras. Arbetet som fortsättes söderut mot Nykarleby, hinner inte bli slutfört denna vinter. [Färdigställdes 1952.]


Österbottniska Posten nr 5/1950.
Lars Pensar tillhandahöll.


Efter uträtningarna går inte vägen längre så långa bitar längs den ursprungliga sträckningen (som jag uppfattat den) som slingrar sig på båda sidor om den nya:

Från Kuddnäs väster om längs Åminnevägen.
Korsar i Lillsocklot och går öster om.
Korsar vid ”Frostas” och går väster om.
Sammanfaller före Karby tills den tar en sväng via Kungsstenen väster om.
Sammanfaller och går från Karby till norr om Sundby skola österom.
Sammanfaller tills den tar en sväng öster om via Gästgivars.
Efter Gästgivars korsar den igen och går väster om till Kråknäs vägkorsning varefter den i stort sammanfaller.
Norr om Sandåsen hade kurvan tidigare en annorlunda utformning.
Sammanfaller till Staffansnäs där den gamla infarten mot Jakobstad fanns.
(Inf. 2012-01-18.)


Läs mer:
Från Soklot horisont.
Fler artiklar ur tidningen.
Notis i Jakobstads Tidning om att arbetena kommit igång.
(Inf. 2004-04-11, rev. 2022-01-22 .)