ÖP
den 13 december 1932
Luciadagen


             JUL.

Det var en natt för länge sen tillbaka
bland enkla herdar invid Betlehem.
I tur och ordning skulle en bland dem
för hjordens lugn och öknens faror vaka.
Då höres plötsligt genom nattens fred
en sällsam kör av änglaröster ljuda.
En himmelsk fröjd och frid på jord de bjuda.
och herdarna förskräckta falla ned.

Men sången höres glad och tröstrikt klinga.
Ej mån I rädas, ty ett glädjens bud,
att världens frälsare, en son av Gud,
är född i Betlehem, vi Eder bringa.

- - -

Och ännu kommer Frälsaren som förr
en gång för nittonhundra år tillbaka,
då några herdar vid sin hjord sågs vaka,
och klappar på din hjärtedörr.


Helge Skog, lärare i bl.a. Vexala, Hirvlax och Nedervetil. Gift med Elsa Grahn, syster till Gunnar Grahn.


Sprit och slagsmål i Monå.


Från Munsala skrives till Ö.P.

En större spritbatalj utkämpades på måndag e.m. i närheten av Monå strand.

Redan middagstiden församlades spritjobbare från skilda håll. Ett ”råtasällskap” från Seiplax i Oravais hade även infunnit sig, och krigsråd hölls hos en ökänd familj i byn, förrän bataljen vidtog. Det gällde att tukta upp personer, som man trodde ha stulit sprit från ett upplag på stranden.

På fredagen förra veckan torde nämligen stora spritpartier blivit landsatta vid den s.k. Gräsönsskatan. Av detta parti hade cirka 20 kanistrar försvunnit i obekanta öden. Nu skulle skipas rätt. Man samlades vid en stuga nära sjön. Här stärkte hjältarna sitt mod med kaffeknorrar, innan det skulle börjas. Det var gamla kända typer, såsom fängelsekandidaterna från Seiplax, en Svanbäck, gamla Pettersson m.fl.

När den misstänkte, en inhyses från Munsala kyrkby, anlände från en färd till byn, skred man omedelbart till attack. Svordomar, rop och skrän hördes kring hela byn från den plats, där sprithjältarna utförde sina ärofulla bedrift.

Sent omsider anlände två poliskonstaplar till slagfältet, varvid kämparna skyndsamt togo till flykten inåt skogen. Polismännen omhändertogo den sanslös slagna mannen.

Så går det till. Vad göra de bysbor, som tidigare höllo med jobbarhorden, men, som skrävlade om att de skulle börja bekämpa smugglingen och ange jobbare, så snart förbudslagen skulle bli upphävd?

Svar: De samlas till supkalas och dricka lagligt och olagligt om vart annat.

Enligt vad vi erfarit, bestod det ilandförda spritpartiet av 150 st. 10 liters kanistrar eller sammanlagt 1500 liter sprit. Smugglarna ha lyckats bortföra spritpartiet.

Den misshandlade är arbetaren Vilhelm Mattsson från Munsala. Polisen utreder saken som bäst.Österbottniska Posten den 13 december 1932.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Och tydligen lyckades man i Monå ”rädda” julbrännvinet i motsats till i Socklot!

Egentligen är detta långt ifrån bevakningsområdet, men eftersom det är en paralel till Socklot-artikeln, får den hänga med i alla fall.


Läs mer:
Förbudslagen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-12-19, rev. 2012-12-19 .)