Julhälsningar från fronten.

(1941)

   

Från Svirs vintriga skogar sända vi en julhälsning till våra nära och kära.

Ragnar Hagman, Verner Häger, Verner Hagman, Oskar Linkvist, Einar Mårtens, Martin Skeppar, Rudolf Viklund, Karl Nylund och Sven Barrner

En julhälsning till bygden sända Sven H Bergqvist, Johannes Kulp, Atle Eriksson, John Nordman, Edvin Strandén, Holger Rajander

Fpk. 1.

   

Här vid östfronten går två krigarkamrater, som önska få framföra sina hjärtevarma julhälsningar genom ÖP till föräldrar, syskon, vänner och bekanta.

Korpral Uno Lund
Soldat Evert Ahlberg

F.p. k. 8620

Följande soldater från Svirfronten önskar sända sina varmaste jul- och nyårshälsningar till nära och kära i hembygden

Ahti Kronqvist, Karl Kronqvist, Erik Molin, Ragnar Häger och Gösta Åström

F.P.K. 4. 7625.

   

En glad jul samt ett gott nytt år tillönskas alla anhöriga samt släkt och vänner

Ivar Högväg Ytterjeppo
Emil Nykvist Jeppo
Elis Sandvik Socklot

F. p. k. 8

Följande från kommandogruppen vid Svirfronten önska genom ÖP framföra en kär nyårshälsning till fruar och flammor, pappor och mammor samt vänner och bekanta.

Överserg B. Ekman
Korpral G. Frostdahl
Korpral K. Kvist
Soldat N. Keto
Soldat V. Ceder
Soldat L. Strand

   

Följande ”Viesti” pojkar önskar att få sända varma Jul- och Nyårshälsningar till föräldrar, syskon, flammor och vänner:

Sergeant Nils Björklund
Soldat Axel Finne
Soldat Torsten Sjöholm
Soldat Verner Ekström Jeppo

 

Österbottniska Posten december 1941. F.P.K. betyder fältpostkontor.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.*             *             *


Kanske någon av de som skickade hälsningar finns bland dessa soldater som 1941 marscherade iväg mot Kovjoki för vidare transport till fronten. Från korsningen esplanaden–Bankgatan mot ostsydost. På byggnaden i fonden, nuvarande Folkhälsan, står ”JOEL FINNSTRÖM SKRÄDDERI”.
Kanske någon av de som skickade hälsningar finns bland dessa soldater som 1941 marscherade iväg mot Kovjoki för vidare transport till fronten. Från korsningen esplanaden–Bankgatan mot ostsydost. På byggnaden i fonden, nuvarande Folkhälsan, står ”JOEL FINNSTRÖM SKRÄDDERI”. I dag skyms Finnströms gård av Liljedahls affärshus. Till höger ”lappmösskiosken”. Delförstoring.


Foto: Holger Haglund.
Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-11-16, publ. 2008-12-20, rev. 2023-04-20 .)