Hälsning från hemstaden

[1953]


     Så vill vi åter komma till Dig med en önskan om den allra bästa jul och ett got nytt år för Ditt vidkommande. Samtidigt vill vi även berätta något om huru vi har det här i Din gamla hemstad.
     Vi vet att Du fortfarande minns den och att den ännu lever i Ditt intresse. Därför vill vi komma till dig till julen, visserligen inte i verklighet men i ord o. tanke. Det blir vår enkla, men innerliga välmenta julklapp till Dig.
     Du förstår säkert att vi till största delen lever som förr vårt stilla liv här. Vi tror också att alla de, som i somras kom över havet för att hälsa på i den kära hemstaden, fann nästan allt som förr i minnets bild. Men här och där ändras det ju ändå. Nya släktled växer upp, några nya gårdar kommer till. För detta år är de största förändringarna några mera i ögonen fallande arbeten. På torget uppförs som bäst en ny busstation för den genomgående, rätt livliga busstrafiken. Byggnaden ser ut att bli en trevlig färgklick på det annars öppna och tomma torget. Den har ritats i modern stil och kommer säkert att bli bekväm och välplacerad för den resande allmänheten. Arbetet har gått raskt för våra förhållanden, man kan beräkna att stationen kan tas i bruk till julen.
     Så beslöt stadsfullmäktige på höstkanten att låta lägga ned vatten- och avloppsledningar i esplanaden och från torghörnet upp mot Kovjoki-hållet ett gathörn. Arbetet utförs med grävmaskin o. går bra framåt. Det fyra meter djupa diket med nedlagda rör är snart framme vid torghörnet. Huvudorsaken till att arbetet igångsattes var, att grunden i staden blivit mycket vattensjuk och översvämningar uppstod i staden varje vår. Samtidigt får människorna i närliggande hus vatten och avlopp. Avsikten är att något kommande år fortsätta arbetet, varigenom en större del av staden får moderna bekvämligheter.
     Söderom staden, nära Värnamo, färdigställs tvenne hus för seminariets räkning. Husen blir praktiskt inredda och inrymmer bl. a. modernt storkök för seminaristernas mat, internatrum, undervisningskök m. m. Dessa hus kan tas i användning till årsskiftet.
     Också norrom staden har ett nytt hus vuxit upp på kort tid på Kampen. Det skall inrymma en fabrik för skärpning av filar och inredningsarbetet pågår även där. [F.d. Bernhard Blomqvist/Konstskolan.] Det ligger invid den nya kvarnen, som byggts för några år sedan och invid den nya vägsträckningen till Jakobstad. Den vägen skall ju gå rakt genom skogen till Lill-Socklot och är till hela sin sträckning schaktad och belagd med grundmaterial.
     Inne i staden har ej annars större förändringar skett. Så ser det alltså ut här nu nuförtiden, mest bara gammalt och bekant. Och allt det gamla, varje gata och varje hus, vill vara en hälsning till Dig. De minns Dig, om också den nya generationen inte kommer ihåg Dig så väl mera. Vi äldre förenar oss i de bästa välgångsönskningar och sänder Dig våra varmaste tankar just till julen.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR


Österbottniska Posten nr 47/1953.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Artikeln var illustrerad med en tidigare publicerad "översiktsbild", ur vilken "rollover-bilden" (föreställande Heikelska/Kivinenska gården i vänstra kanten nedanför Storbron) för adventskalendern är hämtad.
Julhälsning 1952.
Julhälsning 1956.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-12-10.)