Det här året fick emigranter i Sverige, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland hälsningar. En hel del ord/orter verkar vara felstavade och användningen av versaler, komma och punkt är inkonsekvent, men hälsningarna återges som i originalet.Fredagen den 27 novemberÖ S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N 5 — N:o 48 — 1959

Julhälsningar till anhöriga, släktingar och vänner i utlandet


Gusti och Karin Lund 1819 Maine Dr SoBremerton Wash. USA önskas
GOD JUL och GOT NYTT ÅR
av Maria Björklund Nykarleby. Nygård.


Mrs Hilda Sandell 713 North 66:st Seattle 3 Wash. USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av syster Ida samt Aili med familj.


Mr Evald Neuman med familj, Haney RR1 BC Canada tillönskas
GOD JUL och GOTT NYT ÅR
av Edit och Axel, Vendla och Henny, Nykarleby.


Edvard Lind 1720 Mac Arthur Blod Oakland 2 Calif. USA,
     Ida och Selim Lind 805 Central ct, Eveleth Minn. USA,
     Fam. Emil Jackson 1606 Boston Blod Lansing Mich. USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Maria Damberg, familjerna Arne Nystedt och Ragnar Damberg.


Mr Karl Hager och mr Birger Hager Main Arm Mullumbimby NSW Australia tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från mor och syskon i hemlandet.


Mrs Margit Björke Ca A. Lundgaard 733 Kieth North Vancouver BC Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från familjerna Nessler, Björklund och Kivioja.


Fam. A. E. Hanley 7025—5 th. ave N W Seattle Wash, USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Gustaf Grahn Nykarleby.


Familjen  Ed Hagnes R R 2 Dergroue BC Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Matts Sundell Nykarleby.


Mrs Sign Roschburg och Mrs Rosa Hawkins önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Märta, Carl-Wilhelm och Leif Nessler samt Ellen Nylund.


Mina systrar med familjer i Amerika: Ida Odell, Rosa Hawkins, Signe Roschburgh och Helga Knudsen önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Anna Markén Nykarleby Finland.


Fam. Hugo Marklund samt fam. Göta och Gerda Fort William Ont. Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av fam. Edvin Marklund Nykarleby.


Fam. Joel Björkman 1731 Wall st. Butte Montana USA önskas
FRIDFULL JUL och
Ett GOTT NYTT ÅR
av Sanna och Hulda Björkman, Juthas.


Gretel och Gunnar Jakobsson Port Moody Box 135 BG Canada tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Rosa och Gösta, familjerna Asplund och Envik.


Mr & mrs Andrew Holm 1819 —7—st. Anacortes Wash USA önskas
En TEVLIG JUL och
GOTT NYTT ÅR
av familjerna Anni Sundell, Viktor Holm, Edvard Holm, Vexala Munsala samt familjerna Ellen och Elmer Holm Nykarleby.


Familjerna Andrew Fors 140 Marvin ave Los Altos Calif,
     Irene Hagglof, Alf Hagglof 737 Colorado ave Palo Alto Calif.
     Aina och Jarl Molin 2830 B?ant st Palo Alto Calif. önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från familjerna Fors, Lassander och Holm.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önkas Mr Ture Nordlund Camp Woss Englewood BC Canada samt
     Mrs och Mr A. V. Karlsson Box 134 Wallaw, Idaho USA
från familjerna Rundell och Ek, Kovjoki.


Fam. Karl, Margit, Bror-Eric och John Liljeström Main Arm Mullumbimby NSW Australia, [min farbror]
     Mrs och Mr Elisabeth och Sigurd Karlson 672—46 str ave Brooklyn NY USA, [pappas faster]
     Fam. Elisabeth o Frans och Carl-Gustaf Berglund Box 396 Obbola Umeå Sverige tillönskas [min faster]
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av mor, Hannes samt Nils, Doris och Janet Liljeström Nykarleby


Gusti och Karin Lund 1819 Maine Dr SoBremerton Wash. USA önskas
GOD JUL och GOT NYTT ÅR
av Maria Björklund Nykarleby. Nygård.


Mrs Hilda Sandell 713 North 66:st Seattle 3 Wash. USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av syster Ida samt Aili med familj.


John Högström Box 52 Princeton BC Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av bror Högbacka NykarlebyEdvard Lind 1720 Mac Arthur Blod Oakland 2 Calif. USA,
     Ida och Selim Lind 805 Central ct, Eveleth Minn. USA,
     Fam. Emil Jackson 1606 Boston Blod Lansing Mich. USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Maria Damberg, familjerna Arne Nystedt och Ragnar Damberg.


Mr Karl Hager och mr Birger Hager Main Arm Mullumbimby NSW Australia tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från mor och syskon i hemlandet.


Mrs Margit Björke Ca A. Lundgaard 733 Kieth North Vancouver BC Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från familjerna Nessler, Björklund och Kivioja.


Fam. A. E. Hanley 7025—5 th. ave N W Seattle Wash, USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Gustaf Grahn Nykarleby.


Familjen  Ed Hagnes R R 2 Dergroue BC Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Matts Sundell Nykarleby.


Mrs Sign Roschburg och Mrs Rosa Hawkins önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Märta, Carl-Wilhelm och Leif Nessler samt Ellen Nylund.


Mina systrar med familjer i Amerika: Ida Odell, Rosa Hawkins, Signe Roschburgh och Helga Knudsen önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Anna Markén Nykarleby Finland.


Fam. Hugo Marklund samt fam. Göta och Gerda Fort William Ont. Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av fam. Edvin Marklund Nykarleby.


Fam. Joel Björkman 1731 Wall st. Butte Montana USA önskas
FRIDFULL JUL och ett GOTT NYTT ÅR
av Sanna och Hulda Björkman, Juthas.


Gretel och Gunnar Jakobsson Port Moody Box 135 BG Canada tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från Rosa och Gösta, familjerna Asplund och Envik.


Mr & mrs Andrew Holm 1819 —7—st. Anacortes Wash USA önskas
En TEVLIG JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjerna Anni Sundell, Viktor Holm, Edvard Holm, Vexala Munsala samt familjerna Ellen och Elmer Holm Nykarleby.


Familjerna Andrew Fors 140 Marvin ave Los Altos Calif.,
     Irene Hagglof, Alf Hagglof 737 Colorado ave Palo Alto Calif.
     Aina och Jarl Molin 2830 B?ant st Palo Alto Calif. önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från familjerna Fors, Lassander och Holm.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas Mr Ture Nordlund Camp Woss Englewood BC Canada samt
     Mrs och Mr A. V. Karlsson Box 134 Wallaw, Idaho USA
från familjerna Rundell och Ek, Kovjoki


Ida och Selim Lind 805 Central ct Eveleth Minn., Anna Lundberg 8523 so 120 st Seattle 88 Wash.
     Helen och Norman Penrose Box 286 Squamish BC Canada samt
     Verner och Ellen Lindfors 1023 Terrace Way Bakersfield Calif USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjerna Martin och Göran Skeppar samt Hulda Lindfors Forsby Nykarleby


Fam. Herbert Molin 2784 Bryant st Palo Alto Calif,
     Mr & Mrs Jarl och Aina Molin 2830 Bryant st Palo Alto Calif,
     Mr & mrs Vilhelm och Lilly Molin 82 Central ave Redwood City Calif,
     Mr & Mrs Hilding och Sigrid Pearson 317 E 39 th ave San Mateo Calif,
     Fam. Sven Nylund 145 Tasso st Palo Allto Calif,
     Miss Gunvor Molin 490 Sheridan avenue Palo Alto Calif,
     Fam. Fred Larson 469 Grant ave Palo Alto Calif, önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av föräldrar och syskon och till
syster med familj från fam. Joel och Erik Molin.


Maja och Elis Ekström 216 Hartford str San Francisko Calif.
     Ellen och Emil Carlson 35 Cerritos ave San Francisco 27 Calif samt
     Edit och Roy Tisell 260 Madison str San Francisco Calif. USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
från fam. Runar Ekström Socklot.


Fam. Aug, Löfmark 30 Upland ave San Carlos Calit USA
Fam. Axel Jonsson Box 444 Gullänget Sverige och
     Fam. Fingal Löfmark Hällsvägen 6 — C Ludvika Sverige önskas en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av syskon och föräld. Maria och Viktor Löfmark Ytterjeppo.


 


Mr Evald Neuman med familj, Haney RR1 BC Canada tillönskas
GOD JUL och GOTT NYT ÅR
av Edit och Axel, Vendla och Henny, Nykarleby.


Familjen  Karl Renlund 184 S Empire ave Port Arthur Ontario Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av mor och Erik Nykarleby Forsbacka


GOD JUL och GOT NYTT ÅR
önskas Mrs och Mr Bengt Linqvist 665—West 3 Rd, St N. Wancouver BC Canada och
     fam. Verner Linqvist 1320 Delta ave Vancouver BC Canada
      av familjerna Paul, Gunnar, Oskar och Birger Linqvist samt Ellen Linqvist.


Helen o. Norman Penrose Box 76 Bralorne BC Canada
     Aina och Eliel Jackson, 1319 no Quince st Olympia Vash USA
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Från Ellen och Jakob Niemi.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas fam. Anna och J. W. Kronqvist Rt 3 Box 1 Shelton Wash. USA samt
     Joyce och Hugo Sandström 15390 S W Davis Road Beaverton Oregon USA
      från familjerna Kronqvist, Bäck och Åvist.


Mr och Mrs Reinhold Backlund 233 W 4 th st Port Angeles Wash. USA önskas en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Edit och Johannes Backlund Nykarleby samt Gunnel och Börje Lövmark, Ytterjeppo.


Alina och Eliel Jackson 319No Cuince st Olympia Wash. USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Elsa och Alfred Cederström.


Mr Oscar Shoblom 1304 East Bay Drive Olympia Washington
     Mrs Sigrid Olson 1512 S E Thompson St Roseburg Oregon
     Mrs Elna Höglund 1125 S E Clatsop St Portland 2 Oregon USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av familjen Valdemar Sjöblom Ytterjeppo.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas fam. Uno Löf 427 8 th Menlo Park Calif USA
från Fam. Selim Löf, fam. Hilding Löfmark och fam. Severin Löf.


Mr Elmer Sandberg, Mr and Mrs Edvin Sandberg 1507 Industrial RD San Carlos Calif.
      Mr and Mrs Gust Leif 2402—73 rd N E Puyallup Wash,
     Mr and Mrs John Lindström l0685 Farmington Rd Livonia Mich.
     Mr and Mrs Joel Sandberg 222 E 10 th Olympia Wash. USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Av fru Edit Sandberg Jeppo.


Mrs Hilda and Mr Alex Johnson 422 West Front st Ashland Wis. USA jämte barn och barnbarn samt
     Birgitta Liljeqvist, Mr Axel Willman 832 Red River Rd Port Arthur Ontario Canada Mr E. Saren 328 Bay st Port Arthur Ontario Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT  ÅR
av Erik och Ida samt Wilhelm Sandell Jeppo.


VARMA OCH HJÄRTLIGA JUL- OCH NYÅRSHÄLSNINGAR
till Elin och Hugo Sarlin 521—41 st Brooklyn 32 NY Amerika
av systern Ester Bäck-Abbors, Kronoby.


Mr J. Neuman Hulton P O st Vital Man. Canada,
     mrs Maria Hill Larsmont Minn
     Herr Uno Neuman Box 75 Heby Sverige önskas en
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjen Artur Neuman, Wilhelm Neuman och av familjen Georg Neuman.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Önskas Fam. Adina Andersson Retto 403 Eign ave Vinitig 2.Manitoba Canada
     Motorelev Rainer Törnqvist Ms Färreland Broströms Son Göteborg Sverige
från Fam. Runar Törnqvist Ytterjeppo.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas fam. Sanna Jakobson, Eino Salmi 55 Differding Point Eveleth Minn. USA,
     Viktor Jakobson Star R t1, Box 109 Hibbing Minn. USA, [Hibbing har för evigt en plats i mitt minne efter att jag läste ...]
     Artur Hill R R 1, Box 237 Hibbing Minn. USA,
     Anna Eliasson och Emil Eliasson
av fam. Selma Engstrand Jeppo Lussi.


Mrs och Mr Elisabeth och Gabe Nasman Box 339 Rt 1 Warren
Oregon önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Erik och Gerda Wik, Socklot, Nykarleby.


Mr Gust Matson 3212 No 21 st Tacoma Wash. USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Ida Bonäs.


 


Mr John och Hilda Enrot 335 Vaverly st Menlo Park Calif USA
     mr Herman och Sandra Peterson 250 Havtorne Palo Alto Calif
     mr Alfred Uthas P O Box 396 Rosamond Calif USA önskas i
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Av fam. Ester och Hjalmar Bergström Aspnäsvägen 11, Gamla Vasa Finland.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas fam. Anna Eliasson Star Rt II Blox 175 Hibbing Minn. USA,
     Emil Eliasson Star Rt 2 Box 4 Hibbing Minn USA
     av Hilda och Selma Engstrand Jeppo Lussi.


Familjerna Anders Vestlin 2640 E 23 ave Vancouver 12 BC Canada samt
     familjerna Verner och John Linqvist 1320 Delta ave Vancouver BC Canada tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Amanda och Levi Nylund samt familjerna Sigrid och Alvar Nylund Pensala Finland.


Mr och mrs Inga och Bror Englund 314 Vard st New Westminster BC Canada
     Fam. Tuune och Kurt Englund st Tidö Eskilstuna Sverige
     fam. Elvi och Lars Askevik Box 136 Brusaholm Sverige
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas av fam. Aili o. Torvald Englund samt Sigrid o. AndrewBäck Munsala.


Fam. Frits Tranström 1824 — E 10 the str. Duluth Minn.
     Mrs Edla Slotte 989 James str Astoria Oregon
     Fam. Einar Johnson 205 N 29 th Awe W Duluth Minn.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar Fam. Gunnar Byskata.


Familjen  Ernst Lindén 413 Wilson st New Westminster B C Canada
     mr och mrs B. G. Lindén 2316 Grand ave Everett Wash. USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjen Anna Lindén Monå.


Familjen  Harry Adams Ängsgatan 1 B Södertälje Sverige önskas
GOD JUL och GOTT NYT ÅR
av fam Berndt Adams.


Mr Emil Bertlin med familj l273 glass ave Olympia Wash. USA samt
     mr Otto J:son Bertils med familj 215 West 20 th Olympia Wash, USA önskas
G O D H E L G och LYCKOSAMT 1960
av familjen Vilhelm Nyby Skrifvars Munsala.


Nestor och Sofi Nylund 163 W 4 th So Salt Lake City 4 Utah USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Selma, Signe och Rut med familjer Munsala.


Mr och mrs William Erickson W 908. Maxwell ave Spokane 1 Wash. USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjerna Gunnar och Runar Nyvall samt Ellen Sundell Vexala


Mrs o. mr Ruby och Gunnar Storbjörk 4889 — Argile st Vancouver 12 BC Canada önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjen Storbjörk Sandås


Mrs Bertha Liback, mrs och mr Ragecskus 96 Seitton ave Sratford Conn. USA, mrs och
     mr Fechtmann 192 Kingfischer rd Levittonin L S NY USA tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjen Storbjörk, Sandås.


Mr Uno Holm C/o Postmans Bransh CPO Wellington New Zealand och
     familjen Martin Holm C/o Postmans Bransh CPO Wellington New Zealand önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av mor i Vexala.


Mr Sigfrid Jungaro 1120 State ave Olympia Wash.,
     Fam. Eskil Jungaro Rt 5 Box 192 Everet Wash.,
     Mr Gunnar Jungaro 4516 Pacif. ave Vancouv. Wash., USA önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjen Agda och Sigurd Björklund Ytterjeppo.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas fam. Anna och Alfred Fors 625 West 13 th Port Angeles Wash. önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av familjerna Julin Backman o. Bäck.


Mr Robert Julin 15 Wellington P1 Westwod N J USA önskas
GOD HELG
av familjerna Julin, Backman och Bäck.


Mr John Beck 135 Carmel st San Francisco Calif. USA samt
faster Hanna önskas
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
av Ida och Paul Bäck, fam. Andrev och Sigrid Bäck Munsala.
Bland hälsningarna fanns denna nyhet insprängd. Illustrationen är ett ett vykort ur serie JHF från 1920-talet.


En ombyggnad av Nykarleby Seminarium är aktuell. Man har beviljats ett anslag på 148.450.000* mk. Den största posten 112.3 milj., går till den nybyggnad på 11.560 kbm, som skall ge plats för övningsämnesundervisningen, blbliotek, lärarrum och rektorsexpedtion. Huset blir över 100 m. långt. För en tillbyggnad av växthus o. källare anslås 5.4 milj. mk. Huvudbyggnaden, som vi ser på bilden, skall grundligt repareras och bl.a. få värmeledning, vilket kostar 22.5 milj. Också rektorsbyggnaden och internatet skall genomgå en liknande reparation för 8.2 milj. mk. I år skall av reservationsanslag ges 52 milj. mk. — Seminarierektor är Hans von Schantz.

*Yngre läsare: Det var inte fråga om ett miljardprojekt utan ett projekt innan myntreformen 1963 när två nollor ströks.

Österbottniska Posten nr 48/1959.
Lars Pensar tillhandahöll.

Läs mer:
Julhälsningar 1958.
Seminariets ombyggnad påbörjas.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2008-12-24, rev. 2008-12-26.)