[Oktober 1897]


     Månaden inleddes med regn och rusk
, en notisförfattare konstaterar att hösten kommit på allvar. Temperaturen var dock skäligen hög i början av månaden.


     Järnvägsfrågan hade då för tiden fortskridit så långt, att en järnvägsingeniör Saxén utförde vissa undersökningar. Dessa undersökningar verkställdes i överensstämmelse med stadsfullmäktiges tidigare fattade beslut om planläggning av en hamnbana till Nålön eller annan lämplig plats. Om de föreslagna hamnbanorna till Andra sjön eller till Åminne ansåg ing. Saxén den förra, alltså till Andra sjön, som den obetingat mest fördelaktiga. Även ansåg han stora bron kunde förstärkas utan omfattande nybyggnader.

[Läs mer: Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.]


     Stadens nya badhus
vid älvstranden utanför södra tullen nalkades sin fullbordan. Maskineriet installerades de första veckorna i månaden. Bastun innehöll lokal för baderskor, väntrum, 2 finnbastur, 2 ångskåp med duschar och 2 badkar. Den antogs komma att fylla en länge och livligt känt behov på orten.

[Läs mer: Bastur av Erik Birck.]


     Kvasimarknaden i månadsskiftet hade både för- och efterspel i brottsligt hänseende. Enligt meddelande från polisen hade densamma häktat en Ekenäsbo, som redan före marknaden hade stulit kaffe, socker, cigarrer m. m. i handl. M. Gyllenbergs varumagasin. Under själva marknaden begicks ett rån strax utanför staden, i det att en torpare överfölls av tvenne män, som fråntogo honom hans börs med 20 mark i penningar, hans mössa och hans stövlar. Dessutom misshandlades torparen så att blodsviten uppstodo. Genom djurskyddsföreningens ingripande avlivades 12 hästkrakar under marknaden.

[Läs mer: Marknaderna av Erik Birck. Djurskyddsföreningens av Einar Hedström.]


     Lantdagsmannaval förrättades den 14, varvid sammanlagt 15 röstande deltogo. Alla röstade på stadens kandidat, redaktör A. R. Frenckell från Helsingfors.


     Stadsfullmäktige sammanträdde den 16 och diskuterade bl. a. ett ägoskifte vid Brunnsholmarna. Frågan avgjordes dock ej, utan …

[Läs mer: Nykarleby hälsobrunn av Erik Birck.]


Österbottniska Posten, oktober 1947.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-02.)