Oljedepå byggs i Kantlax.

PROVBORRNINGARNA I BERGET PÅ KANÄS I KANTLAX, MUNSALA, AVSLUTADES PÅ SENSOMMAREN.  NU HAR VEDERBÖRANDE STATSINSTANSER UNDERSÖKT RESULTATET OCH BESLUTAT ATT BYGGA EN OLJEDEPÅ I KANTLAX.  PÅ ONSDAGEN HÖLLS ETT SAMMANTRÄDE MELLAN MARKÄGARNA OCH STATSREPRESENTENTERNA.  KOMMUNEN VAR ÄVEN REPRESENTERAD. I MUNSALA ÄR MAN POSITIVT INSTÄLLD TILL PLANEN.

Forstm. Björkstén ledde en tremannadelegation som förde stadsmaktens talan. Kommittén hade ej fullmakt att avsluta köp, endast förhandla och informera.
     Det framgick att ca 300 tunnland mark skall inlösas och att ett järnvägsspår skall dras ut till Kantlax, och att en ny landsväg byggs. Man vill undvika expropriation.
      Arbetena med byggandet av oljedepån, som skall insprängas i berget, vill man påbörja i höst.Österbottniska Posten 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Då man idag i nyheterna fått höra att ett par företag har visat sitt intresse av att i Kanäs anlägga vindkraftsaggregat och ett par andra intressenter av att deponera olja där, kan det vara intressant att ta del av hur kortfattat hela Kanäsprojektet fick sin början.
     Värt att notera är att man i Munsala var uttalat positivt inställd till Kanäsprojektet.
     När Kanäs köptes tillbaks för ett par år sedan, var det någon som sade att ”det var som att få Porkala tillbaka”.  Men 1959 var det annat som sades.
     Och något järnvägsspår blev det inte till Kanäs, däremot en 7 meter djup farled och en ny landsväg.

Läs mer:
Kanäs är det Karlnäs.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.

Några träffar från sökning av kanäs ”Österbottens Tidning” på Google.
(Inf. 2009-04-05, rev. 2009-04-05.)