AUKTION
 


Högfors N:o 2.

Till följd av bortflyttning säljes å offentlig frivillig auktion lördagen den 19 maj kl. 10 f.m. uti lektor Koskimies f.d. ägandes gård (vid norra tullen) följande lösegendom: möbler såsom sängar, stolar, en vikbar barnstol, matbord, ett stort bord (97 x 250 cm), 2 antika klockskåp med urverk, blombord,  samt petroleumlampor, badbunke av zink, en stor bykgryta med trefot, vattentunna, barnsläde, barnkärra, en söndrig barnvagn, barnkläder, julstjärna, handkärra, sparkstötting, kamin (Högfors N:o 2), brandspruta, vattenfilterrapparat, en träsvarv med ställning av ek samt järnhjul och cirkelsågskombination, ett takhjul av trä till svarv, ett parti 2” okantade torra furuplankor, 2 st. pitchpineplankor, snickeriverktyg, diverse redskap, större linoleummattbitar m.m. m.m. Säkra köpare beviljas 2 mån. anstånd.

J.G. Birck

Auktionsförrättare


Österbottniska Posten maj 1917.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Om jag inte kommer fel ihåg är Björköby kyrkas orgel tillverkad av I. Koskimies, vilket skulle kunna förklara dessa, för sin tid, kvalificerade träbearbetningsverktyg hos en privatperson.

En lektor i musik bör inte enbart kunna spela och sjunga, han bör även kunna tillverka instrument!


Lars kom inte ihåg fel. På baksidan av fotot tillhörande Pehr Tonberg och digitaliserat av Stig Haglund står:

Björkö kyrkas orgel inköpt 1912 [skall vara 1911] från Nykarleby. Ombyggd 1965–66 av orgelbyggare Heinrich. Ytterligare ombyggd och förnyad 1986–87 av Jouko Pirkkanen.

Jarl Nystrand
Björkö

Ursprungligen byggd av lektor Koskimies, 1898–1917 i NykarlebyFörstoring.


*       *       *


Ville veta lite mer om orgeln, så jag kontaktade Korsholms församling, vilket visade sig vara fel, för Replot är fortfarande en egen församling! Men allt nog hade de vänligheten att vidarebefordra min fråga så att jag fick svar:

 

Hej!

Fick en förfrågan från Replot församling om orgeln i Björkö kyrka.

Den första orgeln inköpte Björkö bönehusförsamling av Ivar Koskimies från Nykarleby, en 6 stämmig orgel, enligt köpebrevet av den 18 februari 1911
För 2 500,- mk. År 1960 installerades ett värmeaggregat i kyrkan, vilket gjorde att den gamla orgeln inte höll för den växlande värmen.

Hans Heinrich kom från Tyskland och ville starta ett orgelbyggeri i Finland och tog kontakt med mig via församlingen. Jag hade ett möbelsnickeri och för mig var orgelbyggeri okänt, men jag gick ändå med på att utföra snickeriarbeten på en ny orgel till Björkö kyrka. Heinrich fick uppdraget, gjorde en tiostämmig orgel, delvis av pipor från den gamla och delvis nya samt nytt spelbord. Jag utförde träarbeten, men vi blev lite osams när det gällde den nya fasaden samt val av virke. Han ville göra en stor del av spånskivor, bl.a. luftlådan, vilket jag ansåg ej vara förnuftigt. Vi ville gärna ha behållit den gamla fasaden från gamla orgeln, men den gick inte att ändra enligt Heinrich. Orgelns nya fasad tyckte varken församling eller byborna om.Orgeln från 1967. Förstoring.


På ett serviceuppdrag 1987 bekantade sig orgelintonatör Jouko Pirkkanen från Oulunsalo sig med orgeln och ansåg att det var en ”självspelande orgel” beroende på konstruktionen. Han föreslog en ändring, bl.a. att alla ventiler och luftlådan skulle bytas ut men inga ändringar i fasaden. Eftersom orgeln ansågs ful ville kyrkofullmäktige att fasaden också skulle göras helt ny. Pirkkanen kontaktade mig och vi byggde tillsammans en ny orgel med ny fasad. Gamla träpipor från första orgeln som delvis ändrades användes, likaså spelbordet från den tidigare orgeln. Orgeln har tio stämmor fördelade på två manualer och pedal.Orgeln från 1988. Förstoring.


Detta lite historia om den första orgelns fortsatta liv i Björkö.

Med hälsningar från Björkö!
Jarl Nystrand

(Inf. 2013-11-24.)Läs mer:
Auktion.
Evert Severin Nordman var organist en tid.
Orgelbyggaren Granholm av Erik Birck.
Orglarna i Nykarleby kyrka av Svante Österbacka.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-11-21, rev. 2023-02-18 .)