Köttkontrollen.

Under år 1938 granskades i Nykarleby stads köttkontrollstation:
 

  • 7 st. tjurar
  • 218 st. hela nöt
  • 3 st. halva nöt
  • 372 st. ungnöt och större kalvar
  • 323 spädkalvar
  • 143 st. får
  • 271 st. hela svin
  • 12 st. halva svin
  • 10 st. svin under 50 kg
  • 255 kg saltat eller palvat kött.

Som odugligt till människoföda kasserades 2 st. nöt och 4 st. spädkalvar förutom ett större antal inre organ.
     I besiktningsavgifter under året inflöto 12 319 mk.
     Allmänheten uppmärksamgöres på att det är straffbart både att sälja och köpa okontrollerat kött i staden.


Österbottniska Posten nr 10/1939. Den löpnade texten är här omvandlad till en lista.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Mer om köttkontrollen.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2015-01-06, rev. 2015-01-11 .)