Nykarleby.

     Julen som i år hade att bjuda på trenne helgdagar ´en suite´ har här blivit firad i allsköns frid och rolighet. Enligt gammal hävdvunnen sed begynner ottesångsgudstjänsten i vår kyrka redan klockan 6 på julmorgonen. Oaktat den tidiga timmen samlas dock talrika skaror av både unga och gamla från stad och land i kyrkan, de flesta troligtvis för att beundra det ovanligt rikt ecklärerade templet, men helt säkert även många för att med barnatrons oskrymtade fröjd begå minnet av den Frälsares födelse, som för dem blivit oumbärlig. Vi hoppas och önska att det sistnämnda även denna Jul måtte hava varit fallet med rätt många.
      En vacker sed som här ända sedan urminnes tider varit brukligt såväl i staden som på landet, må i förbigående omnämnas vid tal om Julens firande. Man plägar nämligen till julen uppresa s.k. lanternstänger, i vilkas toppar sedan lyktor, stjärnor och kors (naturligtvis med ljus uti) upphissas morgnar och aftnar på Julens helgdagar. Det är verkligen upplyftande att se de improviserade stjärnbilder, som på detta sätt uppstå.Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Artikeln är hämtad ur Mellersta Österbotten [Österbottniska Postens föregångare], nr 52 år 1882. Intressant är att red. år 1882 konstaterar att seden är sen urminnestider, vilket ju säkert för seden långt bak i 1700-talet, gissningsvis även 1600-talet.

Att det alltid talas om lanternstänger (ofta med attributet höga) samt med kors, alltså samma som Edvin Marklund nämner. Naturligtvis är korsen inte upplysta fastän formuleringen kunde få en att tro så.

Sen att julhelgens helgdagar, här måste kanske mellandagarna vara icke helgdagar för i övrigt är det ju fråga om helgdagar, är dagar då man morgnar och kvällar hissade de med talgdankar upplysta föremålen. Här gjorde el-ankomsten att detta hissande upp och ned helt försvann och nu lyser de i allmänhet dygnet runt om man inte kopplat till ett tidur eller bemödar sig om att dra ur och sätta i stöpseln.

Stjärnbilder som uppstår skall inte förväxlas med zoodiakens bilder. Jag skrev om detta med nutidsstavning i görligaste mån så det snabbt skulle förstås av alla.

Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-12-09.)