Ett 50 årsminne

Nykarlebybor for
med bil till Leningrad.

Direktör Ingmar Jouper med fru hade i sitt sällskap dr Sven Almqvist med fru, då man nyligen besökte Leningrad. Tre dygn vistades de i Nevastaden och besåg där en massa sevärdheter och roade sig på teater, balett, cirkus m.m. Staden är snygg och proper och värdarna vänliga och tillmötesgående på allt sätt, vittnar resenärerna.Österbottniska Posten nr 22 den 29 maj 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Chrutsjev-eran rådde med upptining av stalinismens formaliteter, men ännu var det långt till perestrojkan. Och säkert var denna duo den första från Nykarleby att anlända till Leningrad med bil. En och annan samfundsresenär hade väl besökt Nevametropolen dessförinnan.Läs mer:
Leningrad nyöppnat, unikt mål för utländsk bilturismav H. H.
Jouperfabriken av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-05-03, rev. 2010-03-28.)