Nykarlebys Lucia 1952

Artiklarna behandlar samma saker, men det är ändå intressant att se skillnader i rapporteringen i de två tidningarna.

 


Österbottniska Posten


Lyckad ”karusellafton” på Juthas
Nykarleby-Lucia vald.

NIK, som tycks visa god livaktighet, hade i lördags arrangerat en synnerligen trevlig programafton på Juthas. Programmet gick i karusellstil, som känt hölls i fjol en mycket uppskattad dylik programkväll. Det visade sig att publiken även denna gång hade genomroligt, till stor del beroende på programledaren Håkan Granqvists redan tidigare bestyrkta förmåga att skapa god atmosfär för detta slag av underhållning och leda den med verklig fermitet. Ett roligt inslag i karusell-programmet var telefonintervjuer med ett födelse- och ett namnsdagsbarn, där telefonen hade kopplats till högtalare i salen och hela publiken var med på noterna. De båda intervjuade fick senare vederbörligen sin tårta och blommor.
    För övrigt ingick i programmet en dråplig monolog, framförd av Lepplax-komikern Evert Rönn. Hans bröllopsresa med förvecklingar knep dånande applåder. En viktig punkt i kvällens program var valet av Nykarleby-Lucia. De sex kandidaterna vandrade upp på scenen och beskådades av publiken, som sedan var i tillfälle att med röstning avgöra valet. Röstsedlarna räknades följande dag i närvaro av notarius publicus, varvid framgick att till Lucia valts fröken Gun-Britt Nygård från Markby, medan tvåan och trean, Greta Heselius från Kovjoki och Inga-Britt Solvin från staden, blev tärnor.
    Den lyckade kvällen blev sen. Programmet varade ända till halv tolv-tiden till publikens hörbara jubel och efteråt tråddes ännu dansen till en god orkesters toner. NIK bör få all heder av sina goda arrangemang.


Jakobstads Tidning


NIK har valt Lucia
Karusellafton i Jutas samlingshus.

Den livaktiga idrottsföreningen N.I.K. hade anordnat en väl besökt och i alla avseenden lyckad tillställning i karusellstil i Jutas samlingshus på lördag kväll. Den talrika publiken hade dock infunnit sig till stor del för att utse årets Lucia. Liksom tidigare har N.I.K. för avsikt att anordna ett Lucia-tåg även detta år. Idén med Lucia-tåg är tämligen ny härstädes och har arrangerats efter mönster från Jakobstad. Det första året samlade tillställningen en rekordstor publik och senaste år räknade man in cirka 700 personer. Luciadagen i fjol var kall, men dock kom intresserade in till staden från Munsala, Jeppo och landskommunen med häst och släde. Bjällerklangen och den gnistrande snön påminde om forna tiders jul och många gamla uttalade sin beundran över Lucia-tåget och lovade komma igen.
    Publiken fick bland sex utvalda välja på tre, av vilka den nordiska skönhet som erhöll de flesta rösterna skulle bli årets Lucia. Domarna har sammanräknat rösterna och utsett Lucia, som dock tillsvidare önskar dölja sig bakom sin slöja liksom hennes båda tärnor. Så mycket vet man dock, att Lucia är att söka bland Nykarleby samskolas flickor och torde ha sitt hem i landskommunen. Det skulle då vara andra gången på tre år som Lucia väljs från denna skola. I gengäld brukar Lucia uppträda i sin Lucia-skrud och till skolans rektor överlämna en skärv av sina gåvor för något av skolans goda ändamål.    
 

S t o r k a r u s e l l e n
går  i   M U N S A L A   den  10  maj  kl  20,00.
 
Underhållning  för  hela  familjen.

Konf.  H å k a n  G r a n q v i s t.  —  Band Dove.

    Kl. 19,00  Mannils  buss  från  Rejpelt.
     ”   19,30  Nygrens  från  Pensala  via  Jeppo.
     ”   19,30          ”           ”     Oravais.
     ”   19,30  Liljeström  från  torget  i  Nykarleby.

 
  
    
[Som synes var Håkan Granqvist karusellpappa även på andra ställen än hos Juthas Uf.
     Lars Pensar tillhandahöll annons ur Österbottniska Posten nr 19/1953. ”Liljeström” var ingen buss utan lastbil försedd med ”kupé” på flaket och som kördes av min pappa eller någon av mina farbröder.]Årets Luciafestligheter i staden

Det blir ett Luciatåg även i år, med åtföljande bal, arrangemangen går i samma stil som i fjol och året förut. Lördagen den 13 december drar den nyligen valda Lucia med uppvaktning genom staden. Tåget utgår denna gång från sockenstugan, där utrymme finns att ordna upp det. Starten blir kl. 18.45 och tåget går längs Kyrkogatan till De Gamlas Hem, därifrån upp till Västra Esplanadgatan, Sollefteågatan och in på torget. Förridare inleder tåget, härolder följer och så naturligtvis Lucia i sin släde med tärnor. Julgubben, stjärngossar, lyktgubbar och fackelbärare ger tåget den rätta prägeln.
    På torget sjunger manskören, stjärngossarna uppträder, Judas med pungen går runt och blommor säljes. Efter programmet på torget gästar Lucia sjukhuset.
    På kvällen blir det bal på Karleborg, där bl. a. Luciasmycket överräckes av borgmästaren, Nykarleby Manskör sjunger och annat program, uppläsning, m.. m. förekommer., NIK arrangerar hela härligheten och inkomsterna går som vanligt till Välgörande ändamål.

 

Luciatåget

Förberedelserna för luciatåget lär försiggår programenligt med undantag av att tidpunkten utsatts till 18,30 och ej 18,45 såsom tidigare meddelats.
    Man hoppas att facklor av ny konstruktion skall brinna utan mankemang så att alla blir i tillfälle att bättre åse hela härligheten. Starka lampor och högtalare kommer att i sin mån bidraga till mera effektiv delgivning. För Markby- och Kovjoki-borna torde buss finnas disponibel.
    Allmänheten erinras om försäljningen av Lucia-blommorna och ”Judas med pungen” som i år torde få ”syskon” i funktion så att alla skall få möjlighet att bidraga med sin skärv. Det lär tidigare ha förekommit att mången i trängseln ej fått tillfälle att ge Judas sin slant.
    Föregående år kunde Lucia utdela hela 40,000 mk och hoppas hon även i år kunna åstadkomma minst detsamma. Julgubben kan även tänkas medföra en del klappar för de minsta men det är förstås beroende på hur snäll man är.
Funktionärerna uppmanas infinna sig vid Sockenstugan kl. 17.
    Arrangörerna framför en önskan om att de hus som ligger vid rutten för Luciatåget hållas upplysta.
    Alltså: Hjälp Lucia att hjälpa.

[Inga motsvarande artiklar i JT.]


LUCIA HYLLAD I NYKARLEBY
Lyckade festligheter under stor anslutning.

Luciafirandet

Luciafestligheterna i Nykarley inleddes av Lucia-tåget, som med berömvärd precision startade från sockenstugan på slaget 18.30. Det fortsatte längs Kyrkogatan förbi De gamlas hem och svängde sedan upp på Esplanaden och fortsatte till Sollefteågatan, därifrån tåget vek in på torget, som var idealiskt upplyst så att alla kunde se Lucian Gun-Britt Nygård från Markby och tärnorna Greta Heselius och Gun-Britt Solvin högt uppe på en stor släde, som drogs av en ståtlig häst med bjällror. Efter Lucia kom det traditionella följet med stjärngossar, tomtar med lyktor osv.
    Denna gång fungerade facklorna utmärkt och lyste upp tåget på ett grant sätt.
    De singlande snöflingorna, som gnistrade i Lucias krona, hade inte avskräckt publiken, som samlats i hundratal. De sena åskådarna fick springa till torget, då arrangörerna inte höll någon akademisk kvart.
    På torget hyllades Lucia av Nykarleby Manskör med bl. a. Sancta Lucia och Klara stjärna. Stjärngossarna utförde sitt vanliga program till småbarnens förnöjelse. En trevlig Judas följd av sina syskon begav sig ut bland publiken med sin pung och torde ha lyckats väl i sitt förehavande.
    Luciaföljet drog vidare förbi de 40 parkerade bilarna ut på besök hos sjuka och gamla och spridde glädje omkring sig.
    På kvällen var Lucia-bal arrangerad i Karleborg. Närmare 400 personer väntade nyfiket på Lucias ankomst. Förd av Herodes steg hon med tärnor in på scenen, där stadens borgmästare i ett kort tal hälsade henne och överlämnade ett halssmycke. Så öppnade båda balen och andra följde sedan, så gott det gick i den stora trängseln. Skådespelare Josef Herler roade publiken med att i tvenne repriser läsa Fröding och andra trevliga bitar, som mottogs av publiken med stor förtjusning. Även Manskören sjöng till Lucias ära och Munsala Snoddas uppenbarade sig och föredrog fyra sånger, som senterades på ett hörbart sätt av publiken.
    Som ett gott slut höll Judas auktion på en del godsaker, som donerats för ändamålet och nu blev det klart för alla vem Judas var i det civila [Lennart Blomström].
    Lucia firades på ett värdigt sätt och tillställningen bör ge en mycket god behållning.
blev traditionsenligt i år. Dock var temperaturen något skapligare än i fjol och upplysningen på torget riktigt bra. Snön hade plogats bort i gångar, men tyvärr trängdes folkmassorna, så att de flesta i alla fall pulsade i snön.
    Tåget startade precis enligt förhandsmeddelandet och gick längs Kyrkogatan, Lybecksgatan, Västra Esplanaden, Sollefteågatan in på torget. Efter tre ståtliga, ridande härolder följde Lucia i släde med tärnorna vid sin sida och med (gammaldags bjällerklang som ackompanjemang. Skön syntes hon oss, Lucian Gun-Britt Nygård och strålande vackra var också tärnorna Greta Heselius och Gun-Britt Solvin. En i släden skickligt arrangerad lampa gav strålglans åt dem alla tre. Julgubben kom också i släde med många nissar och säckar med klappar. Så följde en lång kavalkad av lyktgubbar och fackelbärare med facklor som gjorde sig ypperligt i de lätta snöflingornas stilla dans.
    Publiken var ännu större än tidigare och de längs gatorna parkerade bilarna vittnade om att intresset hade varit levande även ute i stadens omnejd. När tåget ordnade upp sig på torget, kunde man glädja sig åt att både Lucia och övriga syntes, och syntes väl, i den lyckade belysningen. Uppvaktningen var den traditionella med sång av Nykarleby Manskör, naturligtvis Lucia-sången och dessutom Klara stjärna. Stjärngossarna föredrog sitt spel medan julnissarna trampade omkring i snön och delade ut julklappar åt de minsta åskådarna, som naturligtvis hade varit så snälla, så snälla. Judas startade sin insamlingsfärd med en sång, som sig bör, och torde tillsammans med sina medhjälpare ha fått ihop en vacker slant, i vår usla valuta tyvärr dock knappast uppgående till trettio silverpenningar. Efter det vackra skådespelet på torget drog tåget upp mot sjukhuset för att gläda sjuka och gamla.
    På kvällen hölls välbesökt bal i Karleborg, där Lucias intåg blev upptakten till en lyckad kväll. I ett tal gratulerade stadens borgmästare Lucian och överräckte ett halssmycke åt henne, varefter han öppnade balen med henne. Ett program med sång av manskören, Frödingbitar och annat roligt av Josef Herler och några sånger av uppskattade Munsala-Snoddas-Eideland gav trevliga pauser i dansandet. Judas höll dessutom auktion på godsaker och visade att masken ej döljer gammal erfarenhet på området.
    Idrottsklubben skall ha all heder av sina arrangemang, det tycks gå bättre år för år behållningen blir troligen rätt god, behövande till fromma.


Gun-Britt Nygård
Greta Heselius och Inga-Britt Solvin

1951 års Lucia: Gun-Britt Nygård.
Lucia Gun-Britt Nygård.


Lucia Gun-Britt Nygård (gift Åminne) med tärnorna Greta Heselius till vänster och Inga-Britt Solvin till höger.
Lucia Gun-Britt Nygård (gift Åminne) med tärnorna Greta Heselius till vänster och Inga-Britt Solvin g. Rosengårdtill höger.
Foto: Tillhör Gun-Britt Åminne.

 


Luciafesten
REDOVISNING:

Inkomster.
Luciablommor
14,626:—
„Judas med pungen“
10,933:—
Luciabalen
67,330:—
Serveringen
13,240:—
Chokladauktion
3,990:—
mk
110,119:—

Utgifter.
Luciabalen
12,180:—
Luciatåget
11,562:—
Serveringen
9,188:—
Luciasmycket
2,500:—
Resolution, annons, fotografering m. m.
6,735:—
Obetalda räkningar från föregående år
6,369:—
Materialfond
1,585:—
Nettobehållning
60,000:—
mk
110,119:—

Fördelningen av nettobehållningen.
Barnhemmet
30,000:—
Frälsningsarmén, för utdelning av julgåvor åt mindre bemedlade inom staden med omnejd
10,000:—
Samskolan, skolmaterial åt frielever samt beklädnadshjälp
10,000:—
Sommarkolonin
10,000:—
mk
60,000:—


Försenad försändelse av sötsaker tilldelas Barnhemmet.
Till alla som på ett eller annat sätt hjälpt Lucia hjälpa frambäres ett varmt tack.

Nykarleby idrottsklubb.

Ur JT eller ÖP
Lucia-smycket. Troligen designat av Holger Albert Salonius från Helsingfors. Förstoring.
Gun-Britt Nygård lade ut på facebook i december 2017.

(Inf. 2018-01-04)

 


Österbottniska Posten och Jakobstads Tidning december 1952.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll material tillhörande Gun-Britt Nygård.


Läs mer:
1951 års Lucia: Gunda Forsblom.
1953 års Lucia: Ingegerd Lindgren.
Övriga Lucior.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
Fler artiklar ur Jakobstads tidning.
(Inf. 2006-01-15, rev. 2018-01-04 .)