Reminiscens från februari 1944.

 

LUFTSKYDDSMEDDELANDE.

Då allmänheten tycks vara osäker beträffande luftalarmsignalerna, gives följande förtydligande:
     Tyst alarm, som gives enbart som ljussignal och blott under den mörka delen av dygnet, upphäves genom ljussignalen ”faran över”.
     Om luftalarm måste givas efter tyst alarm, ges på nytt flere korta blinkningar i belysningsnätet och dessutom ljudsignal med sirén.
     Luftalarm upphäves med såväl ljud- som ljussignal under mörkläggningstid.
     Signalen ”allmän luftvarning” nyttjas inte tillsvidare, då den lätt förväxlas med ” luftalarm”.

— — —

     En beprövad frontman har bett oss erinra allmänheten om, att det är för sent att taga till fötterna, då ljudet av en fientlig bombmaskins motor höres. Var man än råkar befinna sig då, skall man omedelbart kasta sig till marken och trycka, tills otyget har dragit förbi. Mången har mist livet just av den anledningen, att han under pågående bombfällning sökt komma sig till tryggare ställe, men just då träffats av splittret från en kreverande bomb.
     Studera luftskyddskungörelsen i  ett föregående nummer och lägg därtill förtydligandet i dagens meddelande och försök ta det hela med lugn, så hjälper du dig själv och andra! Tege (Ture Granqvist)

Österbottniska Posten nr 10/1944.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:Läs mer:
Mer om luftlarm.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-02-09, rev. 2014-02-12 .)