Mikael Lybecks eftermäle. I anledning av Mikael Lybecks frånfälle avsände stadsfullmäktige härstädes den 14 dennes följande skrivelse till författarens maka, fru Louise Lybeck.

»Med anledning av att Eder make skriftställaren Mikael Lybeck avlidit, frambäres härmed genom oss födelsebygdens beklagande av den stora förlust svensk diktning i landet lidit genom hans bortgång och vårt djupa deltagande i Eder sorg.»

Vid jordfästningen nedlade fullmäktige en krans genom ing. Sigmund Schalin.


Österbottniska Posten, 23 oktober 1925, nr 43, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Mikael Lybeck i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-12-21, rev. 2021-12-21 .)