vid Andra sjön med 3 rum, kök, veranda, balkong, 3 skrubbar med sängplatser och 2:ne garderober. En särskild byggnad för ångbad med duschapparat jämte ett afklädningsrum med hällspis. Dessutom fähus, magasin och iskällare under samma tak samt en lekstuga med spis, försäljas för billigt pris hvarom närmare kan öfverenskommas med

P. Aug. Lybeck.Hej, sänder en bild ur museets samlingar av P. A. Lybecks villa, medan den fanns vid Andrasjön på tomten norr om Erik Grahns, f.d. Wilkmans, f.d. Schalins. Den såldes ej vid första annonseringen men kom småningom till Forsvik. Men vart tog ångbadstugan, fähuset, magasinet och lekstugan vägen? Ingen som vet?


 


På kopian fanns även:

 


Österbottniska Posten nr 19/1898.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Petter August Lybeck av Einar Hedström.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-05-06, rev. April 29, 2018 .)