Vintermarknaden senaste fredag och lördag försiggick under i ganska livlig publiktillströmning. Även köplusten var större än under de närmast föregående marknaderna. Hästmarknaden var livlig, och många köp gjordes; prisen varierade mellan 5,000—7,000 mk. Under dagarna rådde god ordning på torg och gator, om ock femton personer omhändertogos av polisen för fylleri. Även tre uttjänta hästkrakar hamnade i polisens vård. Inga stölder förekommo.

Medeltemperaturen för februari månad var i Nykarleby —6,9 C och nederbörden 26,8 mm.


Österbottniska Posten. 9 mars 1928, nr. 10, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-02-09, rev. 2018-02-09 . Samma dag som Vinter OS i Pyeongchang öppnades.)