Nålö-mordbrandsmålet avgjort.

Vid senaste lördag hållet sammanträde slutbehandlade och avgjorde rådstuvurätten härstädes målet angående mordbranden å Nålö.
     Rätten fann utrett vara, att Aleksanteri Sorvali, utav Utho Aurala härtill förledd, i avsikt å brandförsäkringsbeloppets utkommande, åt vederbörande satt i brand sågbyggnaden å Nålö, varför svarande Sorvali i stöd av  2 § 36 kap. Strafflagen fälldes för försäkringsbedrägeri till 2 års tukthus. För anstiftan till sagda brott dömdes Urho Aurala sålunda att i ena bot hållas sammanlagt 2 år och 4 dagar i tukthus. Åtalet emot övriga svarande, nämligen Oskari Säntti, Knut Säntti och Iivari Aurala förkastades såsom ostyrkt.


Österbottniska Posten 2 jan. 1927.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Då jag hämtade gatskyltar, fot- o handbojor, Josef Herlers pass m.m. från poliskammaren fanns där en finsk bibel i vilken med oövad hadstil var klottrat spridda uttryck där någon deklarerade sig vara oskyldig till anklagelse om mordbranden. Jag tyckte då att den inte var aktuell att ta till museet med det övriga.

I dag med notisen om utdömt straff, skulle jag tagit den med som komplement, fastän den i sak inte betydde något.Läs mer:
Mordbranden å Nålö ångsåg.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-12-29, rev. 2016-12-29 .)