Mordbranden å Nålö ångsåg flyttad.


På kopian fanns även:

     Nykarleby sparbank. Av i tur avgående principaler ha vid senaste sammanträde återvalts hrr A. Kisor, Carl Stenfors och Simon Myntti samt nyvalts hr A. W. Andell.
     Till ordinarie styrelseledamöter återvaldes i tur avgående Joel E. Nordling och Aug. Casén; till suppleant återvaldes hr Rud. Holmström.
     Revisorer blevo för detta års räkenskaper herr Gunnar Wikström och Axel Pensar samt frk. Ingrid Viklund, suppleanter hr Otto G. Holmberg och Odin Jansson, ävensom för inkommande år hrr Jansson och Pensar, samt frk Viklund: suppleanter herr Holmberg och Vikström.


     Allmänna brandkåren hade sammankallats till möte i tisdags. Därvid företogs en reorganisation av kåren, åsyftande att åstadkomma större effektivitet hos densamma.


     Spritbeslag i Soklot. I onsdags beslagtogs i Storsoklot 51 st. kanistrar sprit eller summa 610 liter.

[Blodig drabbning vid Torsö, 1 död och fyra sårade.]


     Lottornas invalidsparbössor i staden, som tömdes i onsdags, innehöllo denna gång 804:39. Några sparbössor ha dock ännu icke tömts.


Österbottniska Posten nr 49/1926.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Lars pensar digitaliserade och tillhandahöll
(Inf. 2004-09-19.)