Tema nejonögonNejonögon i glasburkar till salu hos Skomakar Granlund.


Österbottniska Posten den 12 december 1889, nr 50, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*


Nejonögon.
En vacker inkomst ha flera personer i staden och dess grannskap denna höst erhållit genom att fiska nejonögon, hvilken fångst de senaste veckorna varit ovanligt rikt gifvande. Tidigare på hösten betalades för nejonögon, rensade och stekta, ända till 5 à 6 p. per stycke, och det var inte alldeles ovanligt att en fiskare på en enda natt kunde få 7—800 st. Senare sjönko de i pris och kostade 2 penni st. de sista dagarna, förrän isläggningen gjorde slut på fångsten.


Österbottniska Posten den 1 november 1912, nr 44, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*


Nejonögonfisket,
som sedan medlet av september pågått i älvens små forsar inom staden och närmare åmynningen, börjar nu lida mot sitt slut. Med fisket har i år sysselsatt sig ett tjugutal yrkesfiskare från staden och dess omnejd samt dessutom några amatörer. Varje natt ha forsarna vid Nybron och Ragnörn varit fullpackade med flera rader katsor, uppgående till minst ett par hundra. Fisket har lönat sig betydligt bättre än under närmast föregående år; en och annan fiskare har stundom fått ända mot 2,000 nejonögon på en natt eller närmare 100 stycken i var katsa. Under de månljusa nätterna de senaste dygnen har fångsten varit obetydlig. Priset på nejonögonen har, trots prisstegringen på matvaror i allmänhet, icke varit nämnvärt högre än förut. Såsom färsk har fisken kostat här 1 p. st. och ugnsstekt omkr. 3 p. Största delen har dock blivit konserverad med kryddor och avyttrad annanstädes för 4 à 5 p. st.; åtskilliga partier ha sålunda gått till fiskhandlare i Vasa, Helsingfors eller Tammerfors.


Österbottniska Posten den 29 oktober 1915, nr 43, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*


Fiskdöd i älven
. Sedan senaste vecka har i älven iakttagits en mängd döda fiskar. Med strömmen ha döda gäddor ock braxnar kommit neddrivande mot kraftverket, och i sump förvarad fisk har befunnits död. En fiskare berättar att han vid vittjandet av sina nejonögonkatsar en dag fann 150 döda nejonögon i en enda katsa, och av 15 lakar, som han förvarade i sump, var ingen enda vid liv. Liknande erfarenheter ha gjorts av andra fiskare. Vattnet i älven har tidtals varit ovanligt klart.

Samma företeelser ha iakttagits i de närliggande åarna norrpå. Det klara vattnet har åtföljts av fiskdöd.


Österbottniska Posten den 1 oktober 1937, nr 39, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Innehållsförteckning till Nejonögon.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-09-30, rev. 2021-09-30 .)