NYKARLEBYIDYLLEN.

"Nykarlebyidyllen" talar många om. Ja, Nykarleby har sina poänger. Gå och sätt er i en bänk i Fåfängan och titta riktigt noga på strömmen i älven. Den drar sig nedåt mot forsen för att där bli skum. Denna damm, denna fors, har slukat mycket, bl.a. människor och djur, ja den har tagit båtar, stockar och annat som stått i dess makt.
    Det är inte bara Fåfängan som är vacker. Gå längre nedför älvstranden.
    Först kommer du till kraftverket. Stå där och titta en stund så blir du nästan yr av skönhet.
    Om man ser Nykarleby på vintern, har staden visserligen också skönhet, men på sommaren spirar allting, och då kan man faktiskt tala om den idylliska staden Nykarleby. Sen far vi vidare norrut och kommer till Topeliusparken, där står Topelius mitt i all grönska och liksom säger:
    Se på dess esplanad huru välskött den är, se på dess gator och trottoarer! I Nykarlebys idyll ser vi nu nya hus resas. Detta är vad vi länge har önskat, men ingenting har tidigare synts till. Jo, nu har de kommit nästan fram som svamp men inte i centrum. Nu har vi en restaurang med affärslokaler just i centrum av staden. Ännu ett stort hus håller på att byggas på den s.k. Kisorstomten.     Kommer detta att förstöra nykarlebyidyllen? Nej, tvärtom, den kommer att förskönas. Du som är på resa, gå och titta på Nykarlebys sevärdheter. De finns i överflöd, t.ex. Nykarleby museum, Kuddnäs, Rummelbacken, Esplanaden m.fl.
    Kom till Nykarleby och se och du skall inte bli besviken.


N i s s e.


En äldre, icke så van skribent är tydligen denna Nisse. Att han talar om Fåfängan i stället för Floraparken visar att han är äldre årgång. Texten är samtidigt både kåseri och ironi i vissa stycken.


Österbottniska Posten nr 23/1960.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-12.)