[ — Ett 100-årsminne — ]

Normalskolans nya hus.

Normalskolans nya hus, som i slutet av höstterminen avsynades, torde knappast kunna upplåtas för sitt ändamål den 15 dennes, då skolan öppnas. Det hette visst, att värmeledningen var färdig och i gott skick, men den blev likvisst icke avsynad. Och nu har den blivit skött så, att den delvis förstörts. Endel värmebatterier ha nämligen under den förgångna kalla tiden frusit sönder, och särskilda vattenfyllda rör är frusna, så att de måste upptinas med lödlampa.
     Innan skolan kan mottaga sina elever måste sålunda betydande reparationer utföras.
     Man frågar sig, var orsaken till dessa missöden ligga. Vi ha icke lyckats få på den frågan något tillfredsställande svar.
     Det förefaller den utomstående, som om vid detta bygge den högra handen icke visste vad den vänstra gör. Skulden till missödet med värmeledningen torde böra sökas hos Björneborgs mekaniska verkstad, som uppsatt den. Verkstaden borde väl skött om den, tills den blivit vederbörligen avsynad och godkänd. Men den har icke gjort så!
     Den allra närmaste orsaken till värmeledningens sönderfrysande har icke varit brist på omvårdnad utan brist på — — — bränsle.

     ”När det går tokugt, går det som i ….”
Normalskolan 1989. Förstoring.
Teckning av Leif Sjöholm.


Österbottniska Posten nr 1/1908.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Och någon ”klang- och jubelfest” blev det inte när man veckan senare började flytta in i sakta mak, utan allt verkar ha förflutit i arbetets tecken, som det brukar heta.


Läs mer:
Normen i kapitlet Fakta.
Nykarleby i konsten.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-01-09, rev. 2024-05-04.)