Österbotten.

NYKARLEBY

 

    Seminarierna. Lektorstjänsten i sång och musik vid Nykarleby seminarium sökes av lärarinnan Maria Castrén samt av en person, som önskar vara onämnd.
    Lärarinnan vid Nykarleby seminariums övningsskola Jenny Nylund har tilldelats en årlig livstidspension av 8,100 mark.


    Kaférättigheterna. T. f. landshövdingen har berättigat fru Maria Vilhelmina Lagqvist från Nykarleby att i gården nr 7 vid Köpmansgatan i Nykarleby fortsätta den kaférörelse av II klass, som hittills bedrivits av fru Helle Sarelin under benämning Nya kaféet.

["gården nr 7" finns vid Bangatan. Gården nr 18 ägdes däremot av Laqvist (utan g).]


    Förbättring i våra telefonförhållanden. Enligt meddelande från Post- och telegrafstyrelsen till Nykarleby telefonbolag kunna samtal över Jakobstads numera även erhållas direkt från Nykarleby central till riksledningen mot en avgift av 40 penni per samtal.


    Skyddskårens marinavdelning anordnar manöver söndagen den 6 juli. Samling på morgonen å samskolans gårdsplan precis kl. 7,50.
    Utrustning: uniform.
    Lottor medfölja och sköta om serveringen å Furuskär.Österbottniska Posten nr 27/1930.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-11-07.)