Landsvägen Nykarleby—Munsala.

     Arbetet på den nya landsvägen mellan Munsala och Nykarleby, som pågått under hela sommaren, blir inom närmaste framtid slutfört, så att trafiken redan den 15 september kan insättas på hela sträckan. I fjol blev ju som bekant sträckan      Nykarleby—Bonäs färdig. Arbetet har sålunda under sommarens lopp huvudsakligen pågått inom Munsala kommun.
     Den gamla vägen med sina livsfarliga kurvor har helt och hållet övergivits. Bred och fin har vägen dragits i rät linje mellan Nykarleby och Munsala. Den nya riksvägen är första klass landsväg, och körbanans bredd är 7 meter.
     Vid landsvägsbygget har i sommar 70—100 man varit sysselsatta. Av dessa ha de flesta varit hemmahörande i Munsala, Nykarleby och Jeppo. 12 lastbilar ha oupphörligt forslat fyllnadsjord och krossten, och åtgången därav har varit enorm. Icke mindre än 2,500 kbm krossten har förbrukats till vägbeläggning. Stenkrossen har dagligen arbetat i två skiften. I sprängämnen har omkring 4,000 kg åtgått. Landsvägsbygget har dragit en kostnad av 1,600,000 mk. I dagspenning ha vägarbetarna erhållit 40—50 mk.
     Den nya vägsträckan är 8 km lång och förkortar avståndet mellan Munsala och Nykarleby med c:a 4 km. Vad detta betyder ur trafiksynpunkt är uppenbart.
     Arbetsledare har varit byggmästare Berglund från Vörå.


Österbottniska Posten den 8 september 1939.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Den nya vägen mellan Bonäs och Nykarleby.
Som ett minne av vägbygget uppsattes Stenhuvudgubben.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-06-28.)