Nyförvärv till tryckeriet

Vårt tryckeri moderniseras. För någon tid sedan anlände vår nya cylinderautomatpress från Tyskland. Provtryckningar har gjorts och allt har fungerat till belåtenhet. Härefter kan vi stå till tjänst med snabbare leveranser och bättre tryckarbeten, även i färg.På bilden ser vi typograf Hans Marklund invid ”Dollarprinsessan”. [Förstoring.]Österbottniska Posten den 13 november 1964.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöllLäs mer:
Österbottniska Posten av Erik Birck.
T.ex. turistbroschyren från 1965 trycktes i färg.
Fler interiörbilder.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-11-04, rev. 2017-04-12 .)