NYKARLEBYGILLET.

 

I Helsingfors samlades Floradagen den 13 dennes till vårsamkväm med supé och dans i restaurang Mottis festvåning. Anslutningen var talrik och stämningen den bästa. Sedan ordf. V. Harjulin hälsat välkommen ljöd allsången frisk och samlande, varefter sångerskan fröken Birgit Juselius bjöd på ett antal vackra och synnerligen förtjänstfullt framförda solostycken till ackompanjemang av fru Ingegerd Ekman. Prokurist V. Fagerholm berättade trevliga glimtar från Nykarleby av  idag och direktör T. Lybeck talade med sympati och optimism om vår lilla idylliska stad som enligt hans mening är stadd mot en ny och ljusare utveckling ur en snart 100-årig Törnrosasömn.

Anförandet efterföljdes av allsång [i vilken säkert ingick Slumrande toner och Modersmålets sång] och ett par andra väl utförda sångnummer, såsom duettsång av fru Karin Hellund och hr  K. Sund samt solosång av studerande Holger Rajander. En improviserad kvartett bidrog även till programmet för en tacksam publik och direktör N. Veckström höjde den allmänna munterheten med sitt humoristiska inslag mellan verserna. Under kvällens lopp bjöds sålunda på det ena programmet efter det andra. Under angenäm omväxling av den livligt trådda dansen, som pågick till midnatt då alla skildes åt efter en synnerligen lyckad samvaro i vårglädjens, sångens och det goda kamratskapets tecken.Österbottniska Posten nr 20/1950.Att man samlades till samkväm på Floradagen beror på att föreningsmedlemmar bidrog till resandet av Flora.
Foto: Lars Pensar den 3 maj 2010


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll


Läs mer:
Nykarleby gillets stiftelseurkund m.m.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2010-05-09, rev. 2012-12-28 .)