Hyllningar för lektor
K. T. Oljemark.

Såsom redan i senaste tidning omnämndes, avgår lektor K. T. Oljemark på grund av ålderslagen med utgången av detta läsår från sin tjänst vid Nykarleby seminarium. Med anledning härav har lektor Oljemark av kolleger och elever på olika sätt uppvaktats.

En afton under veckan var herrskapet Oljemark av seminariets elever inviterat till ett samkväm å Wiks restaurang. Kvällen förflöt under god stämning med tal, sång och musik. Sem. E. Gustavsson uppläste en av honom själv författad dikt, V. Viherkoski bjöd på vacker solosång och Alfr. Tallmark läste Lindorms En far och hans son och Hemmers Spegling. Dessutom sjöngos ett otal sånger, både unisona och i kör. Lektor Oljemark tackade rörd för den hyllning som kommit honom till del och tackade eleverna för visat intresse under hans lärartid.

Vid seminariets årsavslutning överräcktes till lektor Oljemark en minnesgåva från eleverna. Lär. kand. Kurt Lobbas talade därvid varma minnesord. Lektor Oljemark tackade för gåvan. Dessutom riktade han till både lärare och elever ett varmt tack för det goda kamratskapet, samt för det vänliga bemötande han alltid rönt av sina medlärare och av sina elever.

Efter den högtidliga årsavslutningen vid Nykarleby seminarium på torsdagen voro de dimitterade lärarkandidaterna jämte anhöriga, seminariets lärare och befattningshavare med familjer samt f. d. elever inbjudna på kaffefrukost till direktor. Bland gästerna märktes 10 lärare, som för 25 år sedan dimitterats från seminariet, och vilka nu samlats här till klassmöte, samt vår berömda författarinna Sally Salminen, vilken under några dagar gästat vår ort och även övervarit avslutningen, vid vilken en av hennes bekanta från Åland blev dimitterad. Avslutningen hade hon funnit stämningsfull och vår lilla stad synnerligen förtjusande samt dess invånare utomordentligt vänliga, varför hon här trivts mycket väl.Österbottniska Posten, 18 juni 1937, nr 24, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Minnesruna över K. T. Oljemark.
Seminariet i kapitlet Fakta.
I samma nummer: Brandbefälskursen.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-04-16, rev. 2021-04-16 .)