Orkestrar 1947

Roade mig med att kolla orkestrar som år 1947 spelade på dansställen i och runt staden, vilket betyder Karleborg, Juthas och Socklot. Och dansades gjordes det på veckans alla dagar, t.o.m. på måndag!

ANDERSSONS
ARIOLA
AVENY RHYTHM
CASANOVA
COLUMBIA
DOLORES
GLORY
HÄGGLUNDS TRIO
HARMONY FOX
HOT PLAYERS
R. SANDVIKS ORKESTER
RAMONA
RAPIDO
ROSITA
ROYAL
ZIGANA
ZORINA

Vem som spelade i orkestrarna och varifrån medlemmarna var har jag ingen aning om. I samma stil fortsatte det med delvis nya orkestrar som såg dagens ljus tid efter annan. Det uppdämda dansbehovet efter krigstidens dansförbud satt i många år framöver.

Dessutom fanns tydligen flera andra danstillfällen med grammofonmusik, då i samband med olika tillställningar där det anges ”dans” i slutet av annonsen.

Det som förvånade mig då jag började titta på annonser är det enorma filmutbudet på Scala. Två, tre olika filmer i veckan. Nog fick vi ta del av filmens glittrande värld trots att vi levde under ”vaaran vuodet”.


Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Sång och musik.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-10-22.)