Nybygge under tak.

Den 7 dec. hölls i Nykarleby taklagsfest på nybygget vid Östra esplanadgatan 15, där bl.a. Alko kommer att flytta in både butik och lager och där det blir kaffebar och bostäder. Dagens värd, byggm. Mauritz Nylund omtalade att detta nybygge i fyra våningar omfattar 5 000 kubmeter och inrymmer 15 bostadslägenheter  mellan 71 och 31,5 kvadratmeter samt nämnda utrymmen för Alko etc. Huset är inflyttningsklart i juni sade byggm. Nylund, vilken avtackade alla som på sätt eller annat bidragit till att byggnadsarbetena kunnat gå så planenligt undan.  Stadens hälsning framfördes av stadsdir. Ernest Eklund, arbetarna tackade via Valter Sjöblom.
     Som bekant är det Jakobstads byggnadsbyrå som uppför detta bygge liksom andra för orten stora bostads- och affärshus som rests de senaste åren i Nykarleby. Nästa bygge blir på Bankg. 9 på Nystedts forna tomt.[Sommaren 1963 var huset färdigt, så när som på stuprör och betongtrågen vid källarens ljusinsläpp av glasbetongblock. De försvann hösten 2016 i samband med att Borgaregatan asfalterades efter sommarens grundrenovering. Uppe i vänsterkant skymtar Gulf-skylten och nere i vänsterkant bensinpumparna. Detta är enda gången jag hittills sett dem på foto, förutom om de möjligen skymtat på någon flygbild. Notera belysningsstolpen!
Foto: Rafael Sjöblom. Förstoring.]


Österbottniska Posten december 1962.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Ytterligare kan tilläggas att huset inte försågs med hiss trots att det var 4 våningar och i stället gjordes trapphus med synnerligen obekväma trappsteg. Greta Sundholms glassbar är ett minne blott, liksom Alko och Gulf servicestationen på gårdstomten. Fastigheten genomgick en grundrenovering för snart tio år sedan men försågs inte då heller med hiss. I den forna Glassbarens utrymme finns i dag Margurites frisering och i f.d. Alko-lokalen finns handarbetsaffären Ateljé Victoria.


Unikt med så få hyresgäster under drygt femtio år. Kan inte påminna mig någon verksamhet mellan att Glassbaren upphörde och Margurite Wikblom flyttade in. Inte hellar någon mellan Alko och Victoria, men där är jag mer osäker.


Läs mer:
Mer om huset.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2017-09-03, rev. 2024-03-03 .)