En påskbrasa

kommer Röda korsavdelningen också i år att bränna på isen vid älvbron i vår stad.
     Påskkäringar kommer som vanligt att flaxa omkring och de medel som inbringas går till behjärtansvärda ändamål.Österbottniska Posten nr 13, torsdagen 26 mars 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll


Läs mer:
Rökmoln över Nykarleby av Lars Pensar.
Påskbrasan 1957.
Finlands Röda Kors Nykarlebyavdelnings historik 1953–2003 av Mikael Lönnbäck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-04-08, rev. 2009-04-08.)