Tidningar för 1886 rekvirerade genom Nykarleby postkontor

  ex.     ex.
Helsingfors Dagblad 12   Arbetarens vän 1
Nya Pressen 11   Tidning för trädgårdsodlare 1
Finland 10   Weckoblad för folkundervisningen 1
Åbo Underrättelser ny följd 4   Kansakoulun lehti 1
Hufvudstadsbladet 3   Pedagogiska föreningens tidskrift 1
Uusi Suometar 4   Folkvännen 6
Åbo Tidning 2   Hygiea 1
Wasabladet 18   Eira 1
Nya Trollsländan 1   Finlands allmänna tidning 4
Kyläkirjaston Kuvalehti 5   Suomen virallinen lehti 1
Kyläkirjaston med d:o 2   Tammerfors aftonblad  
Allehanda för folket 1   Svenska jägarförbundets nya tidskrift 1
Wasa Tidning 9   Sveriges Hönstidning 1
Sjömansvännen 7   Tidning för idrott 1
Norra Posten 4   Östra Finland 1
Arbetarbladet 4   Svenska veckobladet 3
Svenska Familjejournalen 3   Svenska veckobladets bilaga 3
Illustrerad Familjejournal 11   Swenska veckobladets månads upplaga 2
Smålandsposten 1   Svenska Familje-Journalen med Europa i bilder 1
Söndagsskolvännen 1   Dagens Nyheter 2
Förr och nu 4   Mekaniska Arbetaren 1
Freja utan lösa planscher 1   Norden 1
Modenwelt 1   Folkbladet 2
Figaro veckoupplagan 2   Människovännen 2
Stadsmissionären 1   Sporten 3
Ewangelische Lutherische Kirschen Zeitung af Luthardt 1   Slöjdundervisningsblad från Nääs 1
Olivebladet 1   Hämäläinen 1
Hemvännen 8   Biet 1
Missionstidning för Finland 3   Författningssamling 3
Kokkolan lehti 1   Stockholms veckoblad 1
Laatokka 1   Framåt 1
Matti Meikäläinen 1   Bazar 1
Walvoja 2   Kaiku  
Tro och Liv 1   Der praktische Artz 1
Wäktaren 3   Medicinische Neuigkeiten 1
Israels missionstidning 2   Medicinische Chirurgische Rundchau 1
Folkskolans vän 1   Europische Modenzeitung für Herrengarderobe 1
Teologisk tidskrift 1   Östra Nyland 1
Barnens Tidning 3   Uleåborgs Tidning 1
Das Echo 1   Waasan lehti 1
Djurvännen 1   Vårt land veckoupplaga 1


Detta är ju kuriosum men säger en hel del om vilken information som nådde fram till Nykarleby innan radions och TV:ns tidsålder. Och jag blev och fundera på vem det var som prenumererade på den europeiska modetidningen för herrgarderoben, Var det en societetsskräddare eller var det ”vackra lorden”! Petter August. Det frågtes blott, — — —


Österbottniska Posten 1886.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-17.)