PYROTERMI AB, som f.n. arbetar i f.d. Gyllenbergs byggnader på Kärrfors, har tvingats att permittera de flesta anställda i företaget.

 
  P y r o t e r m i
 

  i  k o n k u r s

På tisdagen försattes firman Pyrotermi i Nykarleby lk i konkurs. Det var staten som yrkade konkursåtgärd.
      Företaget startades för några år sedan av ing. Öhrman och tillverkningen bestod av oljekaminerna Thermoluxe. Verkst. direktör var nu Arne Leopold Krohn.
(Inf. 2010-11-04.)

    RÅDHUSRÄTTEN i Nkby dömde på måndagen [NN] till fem månader villkorligt fängelsestraff för ovarsamhet i trafiken och rattfylleri. Han sköt sig en kula i tinningen på polisstationen i Nykarleby i oktober. Förutom det villkorliga fängelsestraffet dömdes [NN] vidare att i skadeersättningar utbetala 160.000, samt i böter 12.000 mk.


     ZIGENARBEGRAVNING var det i söndags i Nykarleby. Zigenarkvinnan Ida Lindberg från Lippjärv jordfästes i Nykarleby kyrka. Ett sextiotal stamfränder följde den avlidna till graven.


Andelslaget Fisk

     Andelslaget Fisk höll vårstämma i Jakobstad på lördagen. 681.700 kg fisk till ett värde av 44 milj. mk invägdes i fjol. Årsöverskottet var 47.000 mk.
     Styrelsen gavs i uppdrag att ordna med färskfiskhandeln vid fryseriet i Nykarleby. I Nykarleby har andelslagets fiskbutik sålt fisk för 5,7 milj. mk.

 


nr 14/1960.


nr ?/1960.


Österbottniska Posten
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var tagen för Nykarlebyrestaurangen öppnades på onsdagen.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-04-02/HK, rev. 2010-11-04 .)