För 50 år sedan.

Juli och augusti.


Juli månad för 50 år sedan
synes i vår ort ha förflutit lugnt och stilla utan några mera anmärkningsvärda händelser, om man frånser ett svårare tillbud till en drunkningsolycka. Då det kan äga ett visst intresse för en större del av läsekretsen, återgiva vi notisen härom i sin helhet.

Räddning av människoliv. Torsdagen den 6 i denna månad [1882] hade lotsen Nils Rank med sin segelbåt begivit sig av från ”Andra sjön” (ångbåtshamnen) till sitt lotsställe, det s.k. Kubban. Seglatsen höll dock på att sluta ganska illa. Ty emedan gubben hade tagit nog ”mycket last” och blåsten dessutom var på amprare sidan, gick det inte bättre, än att han seglade ikull. Som skicklig i sitt fack lyckades han emellertid lotsa sig upp på båtkölen och så bar det av för förlig vind en dryg fjerndels mil. Under hela den tiden den äventyrliga färden räckte ropade mannen på hjälp, men förgäves; ingen träffade vara i närheten, som kunde hjälpa honom. Slutligen — klockan var då redan tio på aftonen — fingo händelsevis fyra behjärtade ungdomar kännedom om mannens vådliga belägenhet. Ögonblickligen stego de i en båt och lyckades även uppnå lotsen, den de, med verklig fara för eget liv i anseende till den hårda blåsten och starka sjögången, som hotade att fylla båten med vatten, lyckligt och välbärgade. Denna vackra och människovänliga handling förtjänar det varmaste erkännande, vadan vi icke heller underlåta att göra våra läsare bekanta med dem som utförde densamma. De voro rådmansdottern Anna Nylund, handlandedottern Lydia Hedström och d:o Jemima Roos samt lyceisten Elis Häggblom, alla 16 åriga.Österbottniska Postens, 26 augusti 1932, nr 34, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Drunkningsolyckor och -tillbud.
Frans Edvin Rank figurerar i Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.
(Inf. 2018-06-21, rev. 2023-02-15 .)