Rivs den gamla läkargården?

I STÄLLET SKULLE ETT MODERNT HYRESHUS
RESAS PÅ TOMTEN INVID TOPELIIPARKEN.

I senaste veckas nr av vår tidning ingick en annons som utgjorde ett uppror till bostadsbehövande i Nykarleby. Personer intresserade att uppföra ett bostadsbygge med Aravamedel uppmanades ta kontakt med byggmäst. Mauritz Nylund. På onsdagen frågade ÖP hur det visar sig med allmänhetens intresse.

  • En hel del är intresserade och har gjort förhandsutfästelser men allt är naturligtvis ännu preliminärt. Det beror bara på hur många intresserade som kommer. Ett är säkert: moderna bostäder skulle sannerligen behövas i Nykarleby. Bygget kommer att finansieras dels med Aravamedel, vilka förresten icke utnyttjats på långa tider i staden, och dels med privat kapital, berättar byggm. Nylund.
  • Det nya hyreshuset kommer att uppföras invid Topeliiparken. Om gamla läkargården kommer att rivas, vilket ryktet vet berätta, är ännu oklart. Gården skall säljas och varför kunde den inte säljas för bortflyttning ?


Österbottniska Posten nr 44/1958.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Som du ser var det inte självklart att gården skulle rivas, även att den skulle flyttas var ett alternativ. När det hela var fullbordat framkom den fantastiska affärsuppgörelsen: De fint huggna sockelstenarna hade sålts till byggfirman för 360.000 mk, för att kort efter återköpas för 400.000 mk för att användas till strandskoning vid Floraparken och ”apoteksloman” och kanske vid några andra ställen.


Läs mer:
Grundfeldtska huset i Nykarleby försvinner i Österbottniska Posten 1960.
Grundfeldtska gården i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2020-03-07, rev. 2020-03-07 .)