Veckans intervju:

Erik Bergman och Selim Segerstam jobbar för en ny märklig sångbok      M. M:s sångbok kommer! Med det löftet har kvartettsångarna runtom i våra svenskbygder fått trösta sig sedan några år tillbaka. Nyinskrivna sångare har fått hjälpa sig fram med att låna äldre sångarbröders exemplar av bokens tidigare upplaga, som blev slutsåld redan 1953. Och man har gett sig till tåls i vetskap om att bokens utgivare, Sällskapet M.  M. i Helsingfors, har sysslat med en genomgripande omarbetning av sin kända sångsamling för manskör.
      Nu har tryckningen av den nya upplagan emellertid fortskridit så långt att boken kort efter årsskiftet bör kunna distribueras till köparna.
      — Det är sant att omarbetningen har varit grundlig, berättar bokens redaktör Carol Hedberg.
      På sätt och vis blir det en helt ny bok, på sätt och vis den gamla välkända.
      — Det väsenliga i en samling som den här är ju sångurvalet. Det har fastställts av hela redaktionen, dvs. M. M:s musiknämnd med Erik Bergman i spetsen. Stommen bildas av bokens tidigare upplaga, som trycktes 1947. Ur den har redaktionen utmönstrat 36 sånger, som numera sällan sjunges av körernas aktiva kader. Det är mest fråga om äldre, sentimentala sånger av obetydligt musikaliskt värde, mest ryska serenader.
      — Inte mindre är 2/3 av bokens innehåll, exakt 130 sånger, kommer att vara sångarna bekant från bokens tidigare upplagor. Vi har strävat efter att skapa en så mångsidig och ändamålsenlig bok som möjligt. Så har vi velat få med några exempel på den verkligt gamla körmusiken.
      — Någonting absolut nytt i sångsamlingen för manskör är de musikhistoriska kommentarer som fogas till praktiskt taget alla sånger. Det är en mängd inhemska och utländska körböcker jag har gått igenom, säkert långt over 100. Kommentarerna i M. M:s bok gäller kompositionernas och i många fall också dikternas tillkomsttid, sångens uruppförande och sådant.
— I ganska många fall har vi kunnat korrigera oegentligheter som under tidens lopp har insmugit sig i körsättningarna. Delvis beror det på att vi för 25 sånger har haft tillgång till tonsättarnas originalmanuskript, men i de flesta fall på den samvetsgranna granskning av den tidigare bokens repertoar som har utförts av Selim Segerstam. Hans kapacitet på området är en säker borgen.
      — Annars är de direkta nyheterna inte många i boken, men väl blir över ett dussin sånger nu första gången allmänt tillgängliga i tryck, bland dem sånger av Sibelius, Palmgren och Törnudd till svensk text.Österbottniska Posten fredagen den 9 januari 1959.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-10-25.)