Scoutmöte

Potatisstafetten går och det var inget fel på intresset. En av pojkarna berättade att han inte fått sova natten efter förra mötet. Han låg vaken och tänkte att nu skall han få bli scout. Till vänster står kårchefen Ernst Jouper och till höger en av första avdelningens två ledare Gabriel Jouper.
Potatisstafetten går och det var inget fel på intresset. En av pojkarna berättade att han inte fått sova natten efter förra mötet. Han låg vaken och tänkte att nu skall han få bli scout. Till vänster står kårchefen Ernst Jouper och till höger en av första avdelningens två ledare Gabriel Jouper.


Österbottniska Posten, troligen hösten 1957.
Jorma Metso tillhandahöll med kommentaren:

Pojken i scoutuniform längst fram på bild är Bjarne Sund. Erkki Haavisto och jag är också med i lokalen vilken låg på Kyrkogatan på samma sida som Herlers bokhandel. Om inte i huset strax efter så nästföljande. Posten var också i grannskapet.
     En anekdot från mötet i fråga. Vi avslutade med att ur minnet be Fader Vår. Ernst Jouper ledde bönen men tappade bort sig mot slutet. En pinsam tystnad utbröt. Efter en sekund eller så fann han sig och sa prompt ammen! Sådant fastnar i minnet. Vad vi i övrigt sysslade med den aftonen är borta med vinden.


Lite fakta av Lars Pensar:

Scoutkåren förde en ambulerande tillvaro, som jag minns i västra ändan av vaktmästarbostaden vid samskolan, f.d. väntsalen vid gamla station, Frihemmet, gamla posten och några andra ställen. Inte var det egentligen kårlokaler, men kortvariga vistelseutrymmen, utom de två förstnämnda.
     Den första scoutkåren i Nykarleby startades 1917, en ålänning i seminariet var den förste ledaren. Sen kom och gick folk. Avbrott i verksamheten då och då. En nystart kom vid mitten av 1930-talet då lektor Gunnar Forsander startade kåren med namnet ”Rävarna”.
     Scoutkårerna och soldatgossarna hade delvis samma medlemmar — och konkurrerade i viss mån. Efter kriget hette kåren Nykarleby Nybyggare. Tror att verksamheten hade stannat av under kriget.


Fler scouter

Potatisstafetten går och det var inget fel på intresset. En av pojkarna berättade att han inte fått sova natten efter förra mötet. Han låg vaken och tänkte att nu skall han få bli scout. Till vänster står kårchefen Ernst Jouper och till höger en av första avdelningens två ledare Gabriel Jouper.
Nästan samma bild som ovan. Förstoring.


Scoutledare
Scoutledarna seminarist Olav Storgård, Anders Almqvist, Harry Hauta-Aho samt Ernst och Garbriel Jouper.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2008-05-14.)Läs mer:
Scoutrörelsen grundas i Österbottniska Posten 1917.
Ortens scouter. 1927
Scouternas S:t Göransfestligheter 1927.
Scoutnytt.
Var redo! 1928
Scoutlägret på Fröjsö1929.
Scoutbilder av Holger Haglund 1929.
Nykarleby scouter 1929.
Scoutsoaré 1929.
Scouter i Nykarleby under 1920–30-talet av Meta von Essen.
Nykarleby Nybyggare. 1946
Scouter 1947 på läger i Westend.
Nykarleby nybyggare ca 1952.
Scouter ca 1957.
Scoutkåta” av Solveig Sjöskog 1962 eller 1963.
Föreningshistoriker.
Fler artiklar ur ÖP.

Dagens scoutförening heter Nykarleby Forsfarare r.f.
(Inf. 2006-04-19, rev. 2024-04-07 .)