Två Nykarlebysjömäns död
för 100 år sedan


Efter att i 24 dygn ha legat insjuknad i lunginflammation avled den 24 dennes å stadens sjukhus sjömannen Anders Mattsson i sitt sextioandra levnadsår

Den avlidne begav sig redan i sin tidiga ungdom ut i världen. Sjutton år gammal tog han hyra på ett Nykarlebyfartyg med vilket han sedan seglade till främmande länder. Sedermera har han besökt alla världsdelar och flerfaldiga gånger seglat jorden runt. Största delen av sin sjömanstid har han tillbragt på engelska fartyg. De senaste tolv åren av sin vistelse utomlands uppehöll han sig i Amerika där han seglade på kustfartyg.

För omkring fem år sedan återvände han till hemorten för att för återstoden av sitt liv slå sig ned här och hade han då plöjt haven i 39 år.


Sjöman Mattsson hade städse fått åtnjuta en god hälsa och hade aldrig i sitt liv, förrän för ungefär ett år sedan behövt anlita läkare. Och den sjukdom som förde honom i graven hade svårt att bryta hans motståndskraft; det torde nämligen vara sällsynt att en av lunginflammation angripen person först efter 3½ veckas sjukdom dukar under.

Nykter och sparsam i alla sina dagar hade den avlidne, vilken härjämte varit en ihärdig och duglig arbetare, samlat sig en god sparpenning för ålderdomen.

Han sörjes närmast av hustru och två söner, den ena i Amerika och den andra, handlanden U W Mattsson härstädes.

 Dödsfall.

Den 23 februari omkom i närheten av Kap Horn i Sydamerika, sjömannen Elis Karlsson, son till postiljonen I. Karlsson härstädes.

Den avlidne lämnade för snart fem år sedan föräldrahemmet och begav sig till Alaska, där han över fyra år arbetade i guldgruvor. För några månader sedan lämnade han dock gruvarbetet, tog hyra på ett norskt fartyg och begav sig till sjöss. Och redan under sin första sjöresa fann han sin grav i vågorna. När fartyget hunnit förbi Kap Horn, uppstod en våldsam storm, varunder en överbrytande våg bortspolade den unge Karlsson jämte tre andra av besättningen.

Han sörjes närmast av föräldrar och två syskon.


Österbottniska Posten april 1913.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Jag undrar just hur många nykarlebysjömän som aldrig kom hem igen. Det måste nog vara en hel del eftersom det i personförteckningarna då och då står om dödsfall i främmande land och på främmande vatten. Tidvis var ju mellan 40 och 50 procent av den manliga befokningen till sjöss.*     *     *


Stig Haglund tipsade om Genealogiska Samfundet i Finlands Historieböcker. Sökning på dödsorsak ”drunk” under begravda åren 1730–1850 ger detta resultat, när jag tagit med yrkestitlar som har med sjöfart att göra:

 

Död  Begravd  Person  Dödsorsak  år 
13.5.1780  18.5.1780  G:siöman: Carl Ström  drunknad  36
19.11.1824  1824 strym. Erik Högström  drunknad  28
29.3.1829  1829 sjöm. Jac. Mattss. Backlund  drunknad i St.Ybes  42
29.3.1829  1829 sjöm. Joh. Mattss. Hapaholm  drunknad i St.Ybes  26
13.10.1829  1829 koff.kapt. Hans Olof Högström  drunknad  34
17.10.1832  1832 sjöm. Jac. Paulin  drunknad  36
24.12.1833  1833 skepp. Carl. Jac. Lindqvist  drunknad  28
24.12.1833  1833 sjöm.g. Isak Hägglin  drunknad  31
3.11.1835  1835 sjöm.g. Michel Nylund  drunknad  31
1839  1839 strym. Axel Holmström  drunknad  21
5.11.1839  1839 sjöm.g. Johan Saarman  drunknad  36
6.9.1844  1844 sjöm.enkl. Carl Gust. Åherblad  drunknad  46
17.10.1844  1844 sjöm. Carl Joh. Friberg  drunknad  19
16.2.1846  1846 constep. Gust. Wilh. Lindqvist  drunknad i Nordsjön  19
16.2.1847  1847 sjöm. Jonas Davidss. Hannula  drunknad i Livorno  33
29.3.1829     Sjöm: Gust: Gustss: Höglund  drunkn: (i S:Ybes utr:)  26
29.3.1829     Sjöm: Anders Johss: Lillollas  drunkn: (i S:Ybes utr:)  36
9.9.1837  1837 Sjöm: And: Mattss: Hannula  drunk:  21
2.7.1838  1838 Sjöm: Michel Michss: Bäck  drunk:  29Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Sjöfart.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-09-29, rev. 2018-10-15 .)