Ett hundraårsminne från Nykarleby.


     Ett trevligt slädparti hade endel sjömän, handlande och hantverkare m.fl. föranstaltat senaste söndag. Deltagarna, som torde stigit till 75 personer, samlades invid Nybroboulevarden, åkte sedan med sina rikt smyckade med klockor och och bjällror försedda hästar åt torget till, ställde därefter kosan mot Socklot, där partiet tog in på en bondgård, varest eftermiddagen tillbragdes under angenäm samvaro. I skymningen och senare ägde hemfärden rum och man hörde på kvällen i staden kurirklockors och bjällrors pinglande, då det muntra tåget återvände.Österbottniska Posten nr 8/1909.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Vilken gemytlig liten historia om ett tjogtal hästar med bjällerklang på väg till Socklot. Gertrud Wichmann berättar i sina minnen om liknande utfärder, kanske just densamma. Tyvärr omtalas inte vem i Socklot som generöst ställde sin gård till förfogande för 75 stadsbor på utfärd. Och Nybroboulevarden heter idag Lybecksgatan.

 


*         *         *


Gertrud Wichmann, Ungdomsår i moll och dur 1907—1918, s. 18:

Till de trevligaste nöjena hörde slädpartierna. Man for med många hästar i följd ut till någon bondgård på landet, där man rastade, sjöng, lekte och dansade. Nu efteråt har jag undrat om värdfolket någonsin fick ersättning för denna våldgästning. Var detta herrskapsfasoner eller tyckte folket i stugan att det var en trevlig omväxling, när denna glada ungdomsskara gästade dem. Men det kan ju också hända att ersättningen sköttes mycket diskret av någon av de manliga arrangörerna.


Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-02-22, rev. 2017-02-13 .)