Över 6,000 liter smuggel-
sprit beslagtagna.

P a n s r a d   m o t o r b å t   l o s s a r 
p å   A l ö   f j ä r d.


     Senaste vecka gick ryktet om, att en motorbåt av större dimensioner lossat en del av sin spritlast i skärgården. Enligt uppgift skulle den därvid vågat sig ända in på Alö fjärd. Det hade varit en pansrad motorbåt med maskingevär och 18 mans besättning. Av dess last uppges 15,000 liter ännu varit osålda vid dess avfärd. Förmodligen har man här att göra med den båt av rysk minkastartyp, som för någon tid sedan under eldgivning lyckades tränga sig genom spärren vid Ålands hav och sedan opererat vid våra kuster.
     I slutet av senaste vecka begynte myndigheterna härstädes en spritrazzia, som varje dag fortgått, och som givit rikt resultat.
     Det första beslaget gjordes på fredagen, då 750 liter sprit i de vanliga 10-liters kanistrarna påträffades gömda bland höet i en lada å Skatan.
     Måndag f. m. hittades 650 lit. i ett uthus vid en av villorna å Djupsten och därefter 1,140 lit. vid villan å Herpmansgrundet, en del av partiet nedsänkt i vattnet utanför. På kvällen åter 340 lit. vid ångbåtsbryggan, av vilka några kanistrar i en roddbåt och resten i ett båthus.
     Slutligen anträffades på tisdagen i ett uthus vid f. d. Lybeck villa å Alön ett större upplag av icke mindre än 3.000 liter. Lagret upptäcktes genom den spritstank, som utströmmade från byggnaden till följd av läckande kanistrar.
     De beslagtagna kanistrarna forslades till poliskammaren i staden för vidare befordran. Hela det stora Alö lagret måste på ett otal sparkstöttingar föras över den svaga isen till fastlandet.
     På onsdagen härbärgerades å poliskammaren över 6,300 liter sprit, representerande ett försäljningsvärde av allra minst 320,000 mark.
     Under de senaste dagarna har i norra svenska Österbotten beslagtagits över 16,000 liter sprit.

[Med tanke på det vidsträckta område som beslagen gjordes på, verkar det som om halva befolkningen var engagerad i hanteringen.

Läs mer: Blodig drabbning vid Torsö, 1 död och fyra sårade.]     Expressbilen Jakobstad—Wasa
begynte sina turer i onsdags. Bilen som äges av hr E. S. Sundqvist, Jakobstad, är en bekväm 7 personers Buick. Den avgår från Jakobstad kl. 8 f. m., passerar Nykarleby kl. 8,30 och anländer till Wasa kl 11 f. m. Från Wasa avgår den kl. 4 e. m. och ankommer till Nykarleby 6,30 samt till Jakobstad kl. 7 e.  m.


Österbottniska Posten nr 50/1928.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-05.)