Nykarleby-bor på ödes-
diger smugglarfärd.

En dödligt sårad av ett varningsskott.

På lördagsmorgonen vid 5-tiden var Gamlakarleby-polisen posterad med en bil vid vägskälet mellan Kronoby- och Öjavägarna, ty man väntade en spritsändning.

Vid ovannämnda tid körde först en tydligen som spanare utsänd Fiatbil fram längs vägen. Den befanns vara tom. Då vägen var bred, ställdes polisbilen över ena väghalvan och en spikmatta lades över andra hälften. Tio minuter senare kom den emotsedda spritbilen. Polisen, som var i uniform, gav tecken åt bilen att stanna, men den körde på med 60 kilometers fart enligt uppskattning. Då bilen befann sig 60 meter från platsen, där man posterat sig, avsköts ett varningsskott, vilket efter vad som sedermera framgick, träffade spritbilens chaufför i nacken. Bilen törnade nu med full fart mot polisbilen och stjälpte vid den häftiga sammanstötningen, varvid spritdunkarna kastades om varandra.

Den sårade chauffören fördes till Libeckska sjukhuset i Gamlakarleby, där han emellertid avled på lördagseftermiddagen. Han var 18-årige Jarl Villman från Nykarleby. I spritbilen befann sig även T. H. från Nykarleby. H. har varit anhållen, men frigavs i tisdags på kvällen. Han har vid förhör erkänt, att man i bilen fullt tydligt kunde iakttaga polisernas stoppsignaler.

De med den först anlända spanarbilen komna personerna voro bröderna F. och H. R. och A. S. från Sundby i Pedersöre. De ha tills vidare ställts på fri fot. Spritbilen innhöll 470 liter sprit.

I detta sammanhang kan omnämnas, att den nu förolyckade bilen redan tidigare en gång i våras blev beslagtagen vid Andra sjön samt sedermera blev förklarad förbruten till staten. Vid auktion inropades bilen emellertid tillbaka av Villman. Denne har icke innehaft körkort, men ändå fräckt med sin bil bedrivit ”affärer”.


Österbottniska Posten nr 31/1931.
Lars Pensar tillhandahöll. Namnen var utskrivna i artikeln.


Läs mer:
Dödsskottet på Kronoby-åsen.
Skolpojken J. av Holger Haglund.
Blodig drabbning vid Torsö.
Förbudslagen i Uppslagsverket Finland
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-04-17/HK.)