På andra sidan av idrotts- och ungdomsgården kommer den nya centralidrottsplatsen, visar Nykarlebys idrottsinstruktör Onni Välimäki.

[I gården bakom Onni bodde vaktmästaren Runar Anttila. Hos honom kunde man låna nyckel till idrottsgården. Den revs när idrottsplanen anlades.]Nykarlebys idrottsplan
skall stå klar 1986

l slutet av juli 1986 skall det stå klart, Nykarleby idrottsplaneprojekt. Efter många års förberedelser och planering kan det omfattande byggnadsprojektet påbörjas denna sommar. Och om två år skall allting således vara klart i det projekt som omfattar mycket mera än enbart själva idrottsplanen.


Idrottsinstruktör Onni Välimäki, som arbetat med projektet i många år, vill hellre kalla det för en idrottspark. Där kommer nämligen att ingå de två tidigare träningsplanerna, lekplatser, tennisplan, isrink, isbana och parkeringar.
Den nya centralidrottsplanen byggs helt skild från de två planer som tidigare finns i anslutning till  idrotts- och ungdomsgården.

Projektet innebär också att en ny dragning skall ordnas för vägen som går ner till Andra sjön.

För idrottsgårdens del betyder den nya grannen enbart att man får utökade resurser då det gäller parkeringsplatser.

Sedan tidigare startar från idrottsgården ett elljusspår. Det blir med andra ord en omfattande idrottsanläggning som växer fram runt idrottsgården.

Totalt budgeteras projektet till 3,2 miljoner mark. Av den summan får Nykarleby stad 495.000 mark i direkta bidrag samt 205.000 i form av lån ur tipsvinstmedlen


Österbottniska Posten sid. 14 den 8 november 1984.
Från issuu.

 Vad jag vet finns ännu inga tennisbanor, men man kan spela tennis i Stjärnhallen. Tennisklubben Smash r.f. anlade omkring 1980 en tennisplan vid seminariesportplanens norra ände. Har för mig att man hade så bråttom att man inte hann söka bygglov innan spaden sattes i marken, så det blev stopp på verksamheten, men gallerstketet var kvar länge.. Föreningen avregistrerades 2017 i samband med att 36 000 andra inaktiva föreninagr avregistrerades.


Läs mer:
Skogsvallen — en dröm av av Erik Stenwall.
Fler artiklar ur ÖP.
(Inf. 2020-09-07, rev. 2021-12-12 .)